Święto Niepodległości w Huszczy

swieto niepodleglosci huszcz8 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej w Huszczy odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości Polski. W tym roku w sposób szczególny uczczono to narodowe święto. W związku z setną rocznicą przemarszu Legionów przez Podlasie Rok 2015 został ustanowiony przez radę powiatu bialskiego rokiem Legionów Polskich. Głównym punktem obchodów było odsłonięcie popiersia Józefa Piłsudskiego.


Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Jan Bajkowski - Wicestarosta powiatu bialskiego, Jerzy Czyżewski - Wójt Gminy Łomazy, Małgorzata Derlukiewicz - przewodnicząca Rady Gminy Łomazy, Elżbieta Moszkowska - przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Łomazy, Tadeusz Jeruzalski dyrektor SP w Huszczy w latach 1997- 2002, Szczepan Kalinowski- historyk i regionalista, autor książki „Szlakiem Legionów po Podlasiu”, Zenon Jędrysek- absolwent tej szkoły działacz społeczny, Wojciech Łocheński vel Ochnio - regionalista, asystent Mirosława Piotrowskiego -posła do parlamentu europejskiego, Marian Iwanowski- absolwent tej szkoły, fundatorzy popiersia: Jan Hołownia (Firma Wenta S.C. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe) oraz Pan Bogdan Czarnacki (właściciel firmy Bogrem Usługi Remontowo- Budowlane), CHÓR „Echo Podlasia”. Obecna była również p Rudzka Jadwiga - mieszkanka Huszczy, wspominająca obecność popiersia w Szkole w latach 1930- tych, kiedy była uczennicą.

swieto niepodleglosci huszcza2
Obchody rozpoczęto Mszą Świętą w kościele parafialnym Świętej Trójcy w Huszczy. Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie przybyłych gości powitała Dyr. Joanna Kowalik. W swoim okolicznościowym wystąpieniu nawiązała do roku 1935 przybliżając postać Marszałka Piłsudskiego, bowiem 80 lat temu w Szkole Podstawowej w Huszczy odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia wielkiego wodza Polski. Niestety pamiątka ta nie przetrwała okresu II wojny światowej. Zrodziła się więc idea, aby ufundować nowe popiersie i uczcić pamięć wybitnego Polaka.
Głównym inicjatorem przywrócenia popiersia w szkole był p. Marian Iwanowski wraz z p. W. Łocheńskim i Z. Jędryskiem. Nowe popiersie ufundowali Państwo Elżbieta i Jan Hołownia. Prace związane z przygotowaniem miejsca w szkole pod popiersie Marszałka Piłsudskiego wykonał Pan Bogdan Czarnacki.
Uroczystości szkolne rozpoczęły się od części artystycznej w wykonaniu uczniów klas IV-VI pod kierunkiem p. Bożeny Karpiuk i Mirosławy Hołowni. Scenariusz przedstawiał losy Legionów Polskich i dokonania Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W dalszej części podsumowano wyniki konkursu plastycznego „Znaczek z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego” i wręczono uczniom nagrody.
Regionalista dr Szczepan Kalinowski wygłosił słowo o Legionach i Komendancie Piłsudskim przekazując mało znane fakty z życia J. Piłsudskiego.
Po krótkiej lekcji historii zebrani udali się na piętro szkoły, gdzie po 80 latach nieobecności popiersia Józefa Piłsudskiego w szkole, odsłonięto je na nowo. Dokonali tego Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski, Wicestarosta bialski Jan Bajkowski, Dyrektor szkoły Joanna Kowalik, fundator popiersia Jan Hołownia oraz Marian Iwanowski- inicjator przywrócenia popiersia w szkole.

swieto niepodleglosci huszcza
W podziękowaniu Józefowi Piłsudskiemu za heroizm i niezłomną postawę, uczniowie złożyli w imieniu społeczności szkolnej i mieszkańców Huszczy wiązankę biało-czerwonych kwiatów.
Niech postać J. Piłsudskiego będzie dla nas wzorem i inspiracją do właściwego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym. Prawda zawarta w słowach Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska niech stanie się dewizą dla uczniów naszej szkoły i całego społeczeństwa- mówiła dyrektor szkoły.
Uwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru męskiego Echo Podlasia pod kierunkiem Waldemara Mazura.
Dzień ten był wyjątkową lekcją historii i patriotyzmu dla lokalnego środowiska.