Muzyka Narodów Południowego Podlasia

GOK logoEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W dniu 27 lutego 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach, podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy w zakresie realizacji operacji:

pn. „Prezentacje muzyczne kultur mniejszości narodowych i etnicznych „Muzyka Narodów Południowego Podlasia”,

mającej na celu:  - Ukazanie piękna i promocję wielokulturowości regionu poprzez prezentację twórczości muzycznej artystów, utożsamiających się z rodzimą kulturą narodową, podczas Prezentacji muzycznych kultur mniejszości narodowych i etnicznych „Muzyka Narodów Południowego Podlasia”, zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców oraz kultywowania tradycji obszaru LSR,

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.  Całkowita wartość projektu: 82 000,00 zł.

Przyznana kwota pomocy: 52 176,00 zł.