Nowa responsywna strona Gminy Łomazy

nowa strona gminy lomazyZ dniem 1 września 2015 r. uruchomiona została nowa odsłona serwisu Urzędu Gminy Łomazy. Nowopowstała strona responsywna działa tak samo przejrzyście na komputerach stacjonarnych jaki w wersji mobilnej tj. tablety, telefony itp. Nowością jest także szata graficzna, pojawiło się również nowe menu, wzbogacone o zakładki np. Sołectwa z opisami miejscowości i danymi kontaktowymi Sołtysów i Rad Sołeckich; Sport i Turystyka z opisem klubów i obiektów sportowych; Opieka i Wsparcie z wyszczególnieniem podmiotów takich, jak: GOPS, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki OSP .


Działają także nowe funkcje: np. kalendarz wydarzeń (po kliknięciu w dzień oznaczony w kalendarzu wyświetlają się informacje o wydarzeniach), rozkłady jazdy busów, Łomazy TV.
Wzbogacone zostały informacje na temat podmiotów i działań w zakresie Kultury i dziedzictwa narodowego z opisem placówek: GOK, GBP, zespołów wokalnych i muzycznych, Strażackiej Orkiestry Dętej w Łomazach.
Zakładka Oświata zawiera pełną informację dotyczącą placówek oświatowych działających na terenie Gminy.
Strona umożliwia pobranie dostępnych: wniosków, deklaracji, oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych do załatwienia spraw w Urzędzie Gminy.
Istnieje ponadto możliwość dostępu do publikacji: Łomaskie Strony, Echo Studzianki i Kniaża.

Zapraszamy organizacje pozarządowe niewymienione na naszej stronie do wpisania się w mapę aktywności oraz mieszkańców sołectw o włączenie się do rozbudowania opisów danych miejscowości wraz z atrakcjami turystycznymi.