Informacja

logo lekarze bez granicMiędzynarodowa medyczna humanitarna organizacja Lekarze Bez Granic https://www.msf.org/ wspólnie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc zwraca się z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu pacjentów z Ukrainy z gruźlica wielolekooporną, którzy musieli opuścić kraj uciekając przed wojną oraz pomocy w umieszczeniu ulotek z telefonem linii wsparcia w punktach uchodźców, w ośrodkach zamieszkania osób z Ukrainy, miejscach publicznych oraz w każdy inny możliwy sposób.

Czytaj więcej...

Informacyjne

flaga ukrainyInformacyjne w języku angielskim i języku ukraińskim z kodami QR, które wysiedleńcy z Ukrainy mogą skanować, tak by pobrać przygotowane dla nich materiały na temat ochrony czasowej udzielanej w Polsce. 

Czytaj więcej...

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

flaga UkrainyZ dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Czytaj więcej...

Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego

Projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” skierowany jest do osób dorosłych, które w wyniku działań wojennych na Ukrainie, przybyły legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 24.02.2022 r. W ramach oferowanego wsparcia 1800 migrantów będzie mogło dobrowolnie skorzystać z udziału w nieodpłatnych szkoleniach językowych z języka polskiego.

Więcej na lubelskie.pl

Darmowe lekcje języka polskiego

Serdecznie zapraszamy na darmowe lekcje języka polskiego dla mieszkańców z Ukrainy. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się  4 maja o godz. 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach przy ul. Szkolnej 18a.

 

Czytaj więcej...

Zasady segregacji odpadów w języku ukraińskim

Flaga UkrainyMiisterstwo Klimatu i Środowiska wspiera gminy w Polsce, które pomagają ukraińskim uchodźcom. To ważne, aby osoby te czuły się bezpiecznie i swobodnie, a proces ich aklimatyzacji odbył się jak najskuteczniej. W związku z tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało tłumaczenie na język ukraiński obowiązujących w Polsce zasad segregacji odpadów.