Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

lomazySzanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 


Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

 

Czytaj więcej...

Pomoc przy wnioskach o dopłaty bezpośrednie

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że od dnia 26-05-2020 do dnia 09-06-2020r przedstawiciel Izb Rolniczych będzie udzielał pomocy technicznej w związku z wypełnianiem wniosku o dopłaty bezpośrednie przez aplikację eWniosek Plus. Pomoc będzie udzielana w każdy wtorek w godzinach 8:00-14:00 w Urzędzie Gminy Łomazy w Sali konferencyjnej na parterze.

Odbiór odpadów komunalnych na PSZOK

Herb Gminy ŁomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że w dniu 02 czerwca w godzinach 8:00-13:00 odbędzie się odbiór odpadów komunalnych na PSZOK przy ul. Rolniczej ( teren dawnego SKR). Prosimy o zachowanie zasad ochrony osobistej posiadanie maseczek i rękawic jednorazowych oraz zachowanie bezpiecznej odległości od mieszkańców.

Czytaj więcej...

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

lomazyKomunikat Wójta Gminy Łomazy w sprawie pomocy przedsiębiorcom ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w okresie epidemii COVID-19.

Przedsiębiorcy, których płynność finansowa działalności gospodarczej uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mogą ubiegać się na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)

Czytaj więcej...

Odczytywanie wodomierzy

wodomierzInformacja Wójta Gminy Łomazy w sprawie zawieszenia do dowołania odczytywania wodomierzy przez inkasenta na terenie Gminy Łomazy

Szanowni Państwo, Odbiorcy wody, z uwagi na panującą obecnie w Polsce sytuację spowodowaną ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o Państwa zdrowie oraz koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów pracowników Urzędu Gminy z Państwem, zostały zawieszone do odwołania odczyty wodomierzy zużycia wody przez inkasenta w domach odbiorców wody.


Stan licznika mieszkańcy mogą przekazać telefonicznie lub przez internet.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŁOMAZY

lomazyOd dnia 18 maja 2020 r. w Urzędzie Gminy w godz. 7.30-13.30 można dokonywać płatności gotówkowych zgodnie z poniższymi zasadami:
- należy użyć płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu do urzędu,
- osoby, które zamierzają dokonać płatności gotówką proszone są o poinformowanie o tym fakcie pracownika w punkcie podawczym,
- przy kasie może znajdować się tylko 1 osoba.

Czytaj więcej...

XIV Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713/ z w o ł u j ę XIV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...