Tatarski Cross Grand Prix Studzianka 2020

Zapraszamy na nietypowy bieg ekstremalny do Studzianki 25 lipca 2020 roku o godzinie 16:00, który wliczany jest do cyklu biegów w ramach Tatarskiego Cross Grand Prix Studzianka 2020.
Trasa będzie wiodła po lasach gdzie zawodnicy będą mieli do pokonania 20 przeszkód. Będą to specjalne przygotowane utrudnienia dla biegających m.in. zawodnicy mają za zadanie pokonać sieć pajęczą, dół z wodą, przeszkody z opon, czy tajemniczy rów. Sklasyfikowanych zostanie 5 najlepszych kobiet i 5 mężczyzn oraz kategoriach wiekowych i drużynowych (3 do 5 osób w tym min. 1 kobieta). Zapisy i regulamin na www.studzianka.pl oraz www.time2go do 23 lipca.

Czytaj więcej...

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Ministerstwo Cyfryzacji - logoSzanowni Państwo,

w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Herb Gminy ŁomazyWójt Gminy Łomazy Zarządzeniem nr 104/2020z dnia 14 lipca 2020r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Łomazy na lata 2020-2035”.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm).

 

Czytaj więcej...

,,Ekolubelskie 2020’’

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs pod nazwą: ,,Ekolubelskie 2020’’. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Czytaj więcej...

Pole Działania

Zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat do programu Pole Działania. Pole Działania to roczny program Fundacji Wspomagania Wsi skierowany do nastoletnich mieszkańców wsi, zainteresowanych działaniem społecznym, którzy chcą przeżyć przygodę z zaplanowaniem i przeprowadzeniem projektu społecznego w swojej okolicy.


Strona projektu
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAckAAABuCAMAAAB7jxihAAAA81BMVEX///8Al0b9/////f////4AmUb7//8AlkMAlkEDlkb+//wAkjoAkTv6//8Akzn//f4AkkG13MgAlz3h8efV8eBnuIc+pmsAmUMAjTfk9+6az7H1//lFrXFyvY+Uy6u+4M6x3MFYsH19wZoRmFCezrPL6ddTs3oAlkv1//t9wJqMyaUmoF5+xZm+3803o2Pe9eiu1r8Ai0IhpFwAkk1crYLi+ezU8N1MqHDy//Wk2cBxwZe75cnr9PPC7NdFsXae17RutZExm2I2q2mR1Ks4oGvQ6Nun4MSJxp1WqXd3yZkAlzHe9PGdyaiIwqK889W32MdhvIVq1+8WAAAgAElEQVR4nO19CUPbSJN2q3W1biEfklEAG2EkLGJzBDDXEJIhyWQ2u/P/f81XVS0ZX5gMM5nE+dK78wbraEn9dN3V1Yw93zjnjGsBY+lZ/2iw9Wp4kivQTtr7W9sb52c2Y4HGuaF9RVe/2ndtmqYCiv3Nv8owcf3INC0LkVRMIRw/ydtbR80C0fze7/mrPd86l73M9UNTV6w8V/RYh5ZbupJblm6aoR8Or3aK7/2Sv9oTLeBc0wKPM3vnTe67pgLIWQpAaEGT/ygxHIK/AU7fKQ+ajBkssBlnwfd++V9tunGueiw4G2SOUL6imU4y7KaBwWEKfO9X/9Wmm8F4wJq7iiv0rwESWizck80OKki/oPyRGnDIzpXlm0vpD9vCUWS3Tnnn/WKuP04DqrJZOshd0HEkRYJYBHEoosh1XWHlWZZZlnBdJxIm4Gc+kq3plNeM2SBkv/dH/GrUOLsu3Smyyy0l9JWyNdjo33jVJUWjf3mwnwk/1Cu7hFro9kZw/y8kf4TmBemVC/g8UlrkDg9fNwhDlIOaptXiMH04aoFS9Ig6YJ5vBiBnf7Xv3AKbs9thhJAQX9WBjZaDPtmLgB8LoOFl+A/wUISzs9HKgenGFfZ67PY6wXo5fTj9/8/VDJVth6KmxzgU7m/Xz5v9nbsTd6IFWZZf3mJHa9SCn1BP87b82LSIT+q6k7ea7HkT0QOTpXshhC51HyuO3Eu2TkgCkD8dlJ1Xvp4TSYKy6rTQc/O8YaFyjzN+3U7iStXNleRwrdjVTybXVUMbnTjkidOBVbrtvjz+tZjYe5lroU2CHj33LztYPT72wpEA/REvbFrVHf+7XagGe9i6+HTnce+lz/7hmsdGSqiTrqObIhwsDvVzrdOqnEKWrru9dPVUD4qzzmxLXw4k0zSbuhv/XX+hp/YtEYtki6trxUZWtmbm1KIuajcZ/5s8B6/v5nEulV4l/C1debm9nSTudEv6xssHU+VH2Fvy5u9qLwFrk4MjOVd/Dh4Lnz/KXLTy4b/YPUhfogWoARt9ilBZgv+scN9e2cWmb1pTTXFv+csHM2BHPrD1qMX+poMp6BzrGNJxNoOfgiZBpnVK6Q6wgJw+sBcahBor/qg4tKK7LWOVkN10ptzzOvDjPjNezF5tduRAN6L1d6PeQZGb5Gi8/DloUlO9dqQTknpk9VH7eVE/NhqkfqxLcPwvq/x2M0hC+z5IctbyY0uJ3LOfRE4aLb8aUDFsMG6/kNVwwJIdhbWXAOzKp1uFpFM3/7sgqXrji8R3rO7P4ebxgJCQIDHkUQKQmvbEd3HMCkAP+ROcCE95bMM0K5s0bAbGU/BIJOPtLwNsXwZfyPeuoRqKYNg2WhYaB50y4IHBVVW6B9HOmDwd88VQ6YRLu2IKyQC70WyOZzQN5G/9OdA/PkDF22i2Bp6abmzvjZgkSfJCQm9wp8E0Q10vXxV81G0YoUPA0qOyoa5gM2gjXl+M2ApvXACnNkREIteKyrH6lFlASJqnjwc0siBqUwT/AZxwvOEwPo4bEkFAtX7zIJCXg97cDadp0pDYwd3Y50QEcmMSCucefQNAJ3uDJ9HbyxsDldIK1w1JNi5lPANUyAaM19NvbwfsMvlcNtnTAjBAAjhycmnOOFtPelAkkjlT62aoQep53jglYlG1Mf5KNU9Vi3FRFLamsvHro72Ncc0wyA2Q9i/3jh4KtuFOIxmwcf9or9vUmJrizUH9qUzr7BztHfXHcq4AgNR5mqr1jSnceHReMBUOTm5cj6axVkR2gBWDshOwlc6ZQ19XhHv99AVA4dDjtl9FudyNp0CXSFoyVIbRMq6eHTtgFJ6OCSkyEP23OPqDJHSTE9a5Cn3fSdyts8rW4CwdnCau7yfZxjRNcjZqhY7vOMlwp7h3nTDZlu8W8I1XCZzw/bDVlMm8QRc6d5O2J1lRZ/c48eEp9132yXXDZOsFA/p9GsanrhOUWGA8hJerzDG1CNKWQyFLd5PzFXa8DRqhK1MORHmmBkudNzWSExZgsDHSlXlyQz+PfODQQNNAoXswL8xsVMrpobvZiKEsDYxR6ZhV2OadWSMJn7CTV4qxOH5fmqbi76EMtoNiy68jPU64SSKYdbFX8Uojk+khq29MBu0Ybjz4J4P7nzbkT6WFb2+a0S5Tn0YS5P/4IpIZIbpzwFdYKkBexdCURk249UTq5DIkw3kkBSG5CVa/npcilgYvqGVSnBbtSeqfTlkohKQXjPKozmQAo0qvkOQ87fnxxOoRn7cZzrGuUyEJN46zSHm8UVkvJDn76EqXgGh7oGg+KRg0NiqjXJGqTO63ihWyEhTYZi4VWD3sL/eg/V0kLVMx6/QERxoN236dEW+ZhLKkSdZzKVZOlwPwNZJsNwF09Koby3Rv0QPyiKTBrhyLxsKkFF+4ESb3mjRN9RoWDrkFk74ZYGLHssu4DerfbS6qHC30x/ntDjDc5W52NGPYHfmMwBJpL2fZtcZTNdVehSSRmLCGQyvCaI1oMy/gaRnrINtjUQ5zqS0jkjxoopspNp18WIbARCxCEqZXJ4xRn/bLdoa83xIX+AETJBk9H2+Uz8Eb1wdJQGLLraTP9go3Keijl/kkmYDI0rlvshWRoMC7iCXwyYel10l7Mr/euN7Y2Ni5bgQrkcTRvmh63sPvyFD10zGQ8kMIVKOLi0ZhNHqhUiPJNvGLrKjV4EX/d4HzSSK5h0LVzI8Kr3NI33I8CqZpku3QjfF+U7Wbb+jG9UFSY40q/0b8vip2EVBWyIx7zRTZ7Qrsudo8lv4/MbSX2TWVZ8B1UF91/MFK7oq8MjtTuade4zU6WEugq2APVniGpmg6NCdIXkXYcdvDNWTN43iCZA+kp+4MgJxVfoETAhTrYJomtyPS0TrMs9nZKYrU9UFSZVuVmw7dnk9fZ7x1zJl8SMBIF2Lj6TvAWD90dalXdpddUPtdLTRjFedZJAElz1Y9L0NJZz7A5dsg1XI4jBYM267tSZuRgu1vopWhst4ESa8U8DBxzlRPA3XYNE1/e0bjYQMci+iAoVtIzof1QZJ1pBKhizcrL2uIqbzJCYcFHXJVQzlGfb9aJk4lkmirUEzrWSThClyuyYYg7GJQo1Q2AAwsIGaGUqL7iOQ+0dtrqZHtunolJ4sMWWeOrAcsL8zAzrdZMY3kId7o7E3eb53kJHwoCjNdCZsrL2soy5A026s73wwl+Yb9ZSelnERnL6iX/vvn5KRTI4l6JSrEq5F0KiQP55EcM+TGRmecpp1iWuOxZ5G8c9cKySKTFhmQ5Eq/1MuQ7JQxKUcwwIutkpNJGCZJEibP0uS/iSQPyMuqMk/7KWgSbIWNhCxq0x2tvnQ5kuIZJEGSIdnpZpgybX6mVB70MeXwnJ2l6t9EUvb+UiQNbtu2x6flZEWT/hoiCWP0SZqIYh9n54r2MiR5x5KmvLOnFvP6q0RSYXzBMyCVaDnCy5DU/zGS1beqqjbLXc0pJPccZW2Q5ACQQmIyuV5lGrKXIunVxqr5jnlPIbng48lqmvxnSO6sQNJmjS60Dw9L5OQ60iRjlz5l05ll+kxe24uQBGrrVzERv7OQhfAskl9Fk3mN5NHX6q439KguRVoOQM16iiY3/fVBkstvjnMwoZ7JpPsKJCnx+KETBNq0XXoictR63MuFVOV5v2vgYSzEUvKoQaH9j9FTcpKQDLxggHnWooeqaMAOhDJjT8LlKrrZe+LRnjRzRQn7hgq9Y3hFumMX7Mm3MpD+VqyPjyfoZORKVkT/X0ASQ/kbyXA062D4KKMSoBvPy+EFJDnHPDddd4nKUvQArKJJg11CD5hhgl13sliZ8fGIMmXcY/3jR2/dBcwN3b3ClYUeOf3cHcZmfDw+8YQR3jg6jdcIyVtHSrGy+BeQtFV+F0ZOeT7jMO87MriQFcu561QshNusbWJ8Kj8ajx8+kWd0BZKc9TGuqsf3r8dpv+3qEyQrv+unfnGzcU9WlkQSuDGulBiM0mYLezePx8aMj4fyDvJ4uJPe7PyODqF1QbKK7NM0/YdIctUI+IELkz7Kd1hgBLUCdVNWBuvDvC9wE0dwJqplsz9CC8Yvdq1cmPTElfbkOCPPUxzlmRVS8ruMhZwnSKtmZGa5iMnvQUjyURJD72aYw3F0CTtXGBubQpJiIXRjJgQ5J9clPtmTyzj8Fe7Tqj2HpG0ExRsy9S2UifwxoU76dfXa3n5s2/NIQnsIJe4YHzStp7hrbU+yL3V8En3Ck0gzt/cdmT0N3ZiWCaBJJNmVQ7jSWk8rNq2OOkOTBttyFH1yI2r10XogmZaVz7Xx7KXPc9ezC7cK6ZvJLn/Mstx06EaxkBCzQJPYDj7XnUflUCxHMp4gOR66VQ4AkGRNk7bBmlZUdxNnwIslkvDBF1Fcf0YeRzuULTaFpNp5zBlAGrfWhSbPQpmWmhvPJtI/i2SzpGwJOqz4rYl1GvRlwqS4mNddgbVjPZgZJHnxRtaOMZ1s1HJMU+bx0KUTJIVJHnR6rbq0hRt2ewKuQe4KGutGLu1Yxcluh0JIJDUeFFuOzGRQhH/fZ7ZGeTxWZYXAjf1Mqg6KsDYuorXJ/ui7klx60+omD1SOacJ8Jn1gJZKazW7zx7IROvDSVwWzpS9AKpWmXvngHtuelUErUdGZeri3mSW+n+SHBTtQsiw/QOrepMDFQCbvtOHvk5yQ5KwYwOWf/eS3B3aF3b2tcus6V2HiuJ/Dt2f2Bdx8eif7D/hOL3Qc10+GewUVkAINGHUl8QoUWnrd3Txxks/umxF7Azfmh//ymH+b1nVIuDiH0xnnAeJ4Dor4TMLVKiRtDqMRTQcvFTMqmxVEMmsKZNscC1elVwlUpRkk8VmvXz94mPCKRzzMd5UzTVMfPYqUb0T5rsZoZ6efTrJqVbtKWy1Gr3ceCjabh43pyekDnDjj9KXc89Q7ZP9RD3N5H28c40K+9VlfMPBzRNK/nLb1AmA4107ZZ+q0/24Vkpy9T4Spz6y8MqO8T3mznL1BJC3LmYts2bZGBWFmGLvKPQMHUIPx9wxcEaAGXINLDbzUI8yRWxi2/BPwlCnnHlCXLC+DTgVMMDcon12jx0xmJfp4a4Bw4YBqgOwk396B7Kh6PlZTtG18v/UoYrIllRF/Z3IEk0I528MSO9dIIJNpuQrJ4H1CqWhTJ+Bi4TTlgoADkjyW3519OJeLiIEzT7N2pCEuCwRrdn0ZMnssHFOvO6KE4+ovLHqoAVuQGeQIJp0IsGfgl3xhxbutwQn5hIB1LnrDEF/X7VYdTm4Ea+ZxOcmP3vbl8PujCWAB82DoE2SH4SYMg1cPw0o5eeUsnlN0OUE0jCmQFrT5nM363zfecARQZGxZ2Zn68oVi37+1K72vU8tJIEi1yu61dP9waun9aiTFMiSdCsmjiiYHPx6SlYM/Np07tIi/99u8vJ2QQ0oJ07p6DjC0s2G1tFnJ/d5jtt0/QPLalUh++QGRPPpMfoBkd0aDXr92ImVbKBe3qCjdzzH/TNbvAJuu3QCNjoTTaiTdp7mrwXaQJnXF3f3xgGRffAdsklcboMeuh2rzRMvkIhzLILAMkPY7+XSNZSs8aVQR6L+PpFIj2ZdIorfmu33pU+3m9ujodcNg614tYoIk0SSo5JtuPK2D6jFmtJJq+S8gefjjISl9Fx7/2/WYfrR2ItExJXflxRdaSDOFlG7F7qb2Mu5aIckld1UUMctd5d8aXzjEJgUBv70tp4KtCpYGB9Pxm/TPaZ08N56peMsNaTzMD4A8ydnTL4edB/CIMiLPgFvIuTlI4iWAJBQoeTGSTAb9LCua0ngCXD1O68Qnrwy/Ku9vwOmkwe21Fl3UAonRc8xbroXnnmQN1QDU59B7yp/Y84EOwrC15UqPpLJCPjqLcFiKe4Tn/gGS3coK2X7EzSCnA6Dl1X4k+bL0+jDJ8JeqqmvO8qgUIBtvt65uV1f/I8cSfTJdZjB1amcAozq5fDlk/6A1AAujF1pIhclIqjUDd3EnArDo/xmSmsyYURRnyjMAr+XR4v5Jwp1t24UnkeSBAeeKcbrWdgG1wAtGkR/5yfZKJANZ0qDweDWVjQKGozqpMjoHo7MEym0/En7eYFsR0aS/IysL/LtI6rWcXOKt40FxX2Lr4RTC9Tl/wI99W1pDbEDnPq1VjdilDSTYvqtYeZSvjAAb7M0JfvGwQbZQwC7hx0lHldL7OsNz953F24KRa1q6Kf5ig2jGg74MSUDgpUjWnoHeogcdmM6+Y5qmyOX7cW8oTBF2KsXggtZRXf0MSBaY8wZ648qsDCMY+AI/uR6iLRgc0E8kUzrA0Yja9jxZc5Ud+bifkp6zo9mo1nIknX+GJEuHi1EtblPGAHzhLf7U+Ag7cK9lEZ5ONsl7W/P2lUhqQR9d3ZgVgY1TIND9yGjZqUEZgc4XNh9k42pASOaAZN+lZH9x8TSS5oS7xkuQjGoP+iKQNXdlDcrENPWT6YW2ttr08QsdrK4Cmh3pt+FAFlB6oGppbmqsvaAE7tpzLdDbrUXeONU0Sg9VLLMnNZ4OpgiLfRkxHWcxcM7kdiGJXzPUM2GiodhiZ7LAnJkXNGYHTrjYREK150Z5tOSkXyO55FwozReYLgR6PJ39gcI7E7iWtgWKuhaQ2qyH+5K5bof4Ie1/UIH5R2mBp/554kZ+uKp+H7UWLbvNbFJYdhKqwJBSFYcHrH5hmcv3Fbg0XeEPOyyVGYx6+ECP7Zw3F9tD84ZY3sOSc81mA+eJ2mmOlpw7TwmJTam6iunEUUSy5eC2h2UReGDekixVspR4QwvXFCBz+QmQ5Gx8uTtornZvgZ4j09OqRayUdagkTYrP7CGS8avl/bPzwdXlGEczomXFPk2Zp/RkivwuT9mqzIYVN+IzkC3rM2UlEUlMhIot/0+43Sgw18dSHPqQFJP+9aS/pFL6+jWDSuapxkr+AnZXgyhPAoH1EBRSRNGLCAaGqTj/s/xG7DbA5I4qcxkz0lQGdmmgzjRNo4Q0vAfM9NmTuKmvzJiBE/M3qqCd4loNwPImkwJWPMwB3hEmpi92Meg/omC0XjkhXNLHCqzPBPcUo/5Os2NgRo8GsqIAuxOL5dujfr+ZkgkT0IjhvEk7/Z3+qEBtgJZrqobtGZ4XeCyFyzucgWKvMm/Uv4WLVFnHAivXgGhq7vQ7mMvFPQ52HR03VHj4A/YXGLZhGFjDLkDnE6PucDNcwy5sTusJ1QKL7OGUT5vwKAMLUONtYBlyr6AYRYD1DL3Ow87DDSp90KNdmdCgvLdFrlsRpZJ6GUUJ6UdQDFEKwbzGGQ+j0en3HzoePhmLhMHX2R6+VyXDzJNCs5c049FHtHiSV8UXg2DxXOV2wtv7Sb2aYI6s6RXRr64ZcoGdpYeYC48+IRPz/RgV2f+jTBw/CdsDWqzBO7+3h78PG+xymDhOkr2piwrjSI2+DEM46GZbt6wqFXt53x4OWyzdzRInCT/tYPLeXRsL3ZV3BeXJawbMiqO2VZ0fDN+121/wVs0Lzv4oqSbeVYe13717V+5osghFcytL/CQ5GaSNd+1hu6R1fK0h/NVlja1T7Oqiywx4MZu9PoE7h29lj2rxvh3C5xy3ztlbPL4ptXUYrt0IlB5Zt2FUZQgP0V07QlETZwUxss72O7w9HG5VXqPWEF6svGXaTbXCx3lK419R1V5llOUSPMFcyeSHhx/KHGJQbea9qLshyvUSveh/RHJGDfH4oQtIokcIkchDS9cVXY/80wHubnomokhxbt+4AncZFiLc9og1wNTetJwY88Ks2Dy+GstCoNu+KUR7VLoRnBBRuM2KXoi1FhUr6aUy9ScY95IoxiwyEd5tCTPyaS29EfQz3O8Pa0eX/5uAvQfKOG6MwrqWg8/RFXf/gysUM0Ek2asotqLt2wwfpcOjPmKJEZt9QLv58z4NptppJxZVCnfyD0PssTI7aE0DBf2xq0tHZk+HHawWhPZJ1KLlaOdDP6LENyt0W6QNv4ksYQJ6NvsLkYxPo9bGsnb0f/VCZL54svt/lOQD/z0su9MmJFmRP7nq7jqU7nubs5LYSVWXoy1QMJCRvAH2UoxlLnH3AL8H49g5xb2+SpeO6rllOntM+kV2saI9HQVu5Lelrrft54o4KQVtS6zkenL9JTKxHpiix/4uZYQZWs+nImGYpxvmYWxV6fKjUOgovuFEqGQouF7T3NxJInoSZslmeq6bjkRS5Ln4LZdV+vFRdwynHnqdregNhUXSEoHAz8lN2l8H5qtWDWIDy7JZPuqeB77M2vBxLe8X3OTMvwP1j/+ZCyqTgpsqK06JUIJEjS0y9y79qnKiv9Bc5/PwIbDRlcb6J7PnHN//XD5gkW2bGbvzdzrO56xJS0VY40RUboLOvMOGNyiqjX6NsauAWURrBAw19RU9j8oCZMr4FLNodQd3ilZMmAwGSFfKq9UjoEcqEWPmDWKklz5u0maZsUkAYzVRIEtSnM1cj2O92vgLFWYF8yIsixSsav0kIGuaMfVI9S1AEvcEjHaumCLG7TcVciSDbjLGT8JeRJXNrlc0KWhhLy5EIT3SzDpqVY/Cinq46AkX5eLLCUVUW9D72xNOxeWSwG1g3qWOVfh0hSj2nUCddoSiDBe7WgCVG8W55ZMkQt0IkeSTOgBLmogGNuYBc+YN3Plzcbg1ZirqBJ39ucQ6S4/d/Q5oImDJ7mRV9+ZvC4ZtVaYK2SjZT0gnLsiNPkwuLPALn9QNUSmydu8OSzCbDpBddWgBhGWGWZlLaxjuMeRqS92MXaXMcalIrh+f42FpAllhXmYilhw8dk9OXNPK4SE4UqrxO50ww5MylDuKIU0GARbXgquFVWbV4hPgYvXSLqTe4an0pEyQlN3Ao+QKh/ASU0pqJOF7xiWW14yFW544chpMIckGuPoI1AM1DbGmHiCEJZJS/EgxRA4zQu9BHPY2t185UVXiaIKkIdOKlzV32GdyB+3zCydE3o6tOhkdg4asqqA03ZbubA00uDLZLUBpBJQ3LWmvwiBcLlSM4FSEhVQbdC7lv8GcNlvSmNLRlDbYLl5A62KLveMe6Gkak0jq4V3H7gxIuop95OJHRNbhoFPcbOLuM7pDSVYSyWi/mXY2Q9ooStzf3tzskEIdkZF2RiqZKHdSuyldxIgkBzsOXsqMthrFzbXUvxFJLm14Kxyc2Z27Y1mkYQrJ6KqTdu5IbmC6yxSSMGF9oEgluni4ubm9p1Vy00juSLUhZX2sGLAP7ECUBaclovRCxmuqu/AJ2fT1SXZDSm+NJFVx0ZVZmkK3kRIluyml2gVsM0TrRq/+T2Zq4WpXVQUqG7jIuqdvtqJkE30bQFKHoBiQRgUzLF1QeAzSnHV8956w9OP/xTcZ4g/c9rKBtcsPXBQId0CLNuvjsncsB4mPc7cZ7sr2hbTfE9D4GRYgtHCJHKeVXUCf0FWFpHmaov7fopX4yQNO4D3UZUTG5fgCq8ybzADV8t6USEIvW1hyKvoknS407liDgtvI7mgxHm6ogfVUH5G0cKBRI5Yr5fc19ogkWv8+lrU+patHVF18mruOM+zAemB78PphF7iZqTTYJgyB5XZRnlNFYdzaBobu5oHTYosaSWje6XyeAMpkt6Ty2Khw9xJrFmlQOFpj1eNgpnV6865zkB75B8zSA7PqTVIRK3zgFVtomjbOSKw0eGlacVkgo4cfGbETGG1D5jyL0yYgVVtDFXcda5iPPsIllroAg4juskRTjokUjqgREJLuFtOqGh+WyKibkUmPRpi6Lmgtooeg2uzOqZDUGPJ+/TN5HDU2rKuJGDYJDOdM7qKK8/5RToIRcA23GjKN1hxqU9wVGMRHtP79Xdljy51FUmUXSOzOEc24ZNwTaGyzHhKoNcJ369NMPO6yKV/MFJJAVcosd0Q517qRCiHvZk48R7NxuGkEuIKZ9YeROe9W90ERUjmoo412WHesh0urndm4ENfSnW4HfcxbxJ6cjQaV8NilbP8+Cq44yrfPJpkthKR5whFJNcVR1V1bFihQdOntMxgNtt6okQRRbKt2gCzAEr/RMEh/RY0k0MBH3GXCDq79GSQVn1ZE2JKlEk2m0nCTZYqxsPS0xqM7IyqYMXIXkIROdgnJS/nt9GbT3FW6aYDYQZqCbQYSJwftugTVJ25roAWr41MTV306WyP04ywgyTvzW9rnkXVZ7SLhtXxzDkfFyfrSPGbbuI5xHsgeMEEsKE5VfatbdXd/ic0Jiu8diiLn42vQUJMP5EX3v2wQFW3Q4j/7IsJSyqaf7dYhMYnkO8411QvSkxh31YN5Q0hW3gfOTiokK90VDBVAUrpBqhWGKQUYJJJU7mCAHMgOdiZIkj5mug3Z45Yzg6SZyWw87505Iyd15wZGxoa3XEAykEjmMrQULCBpB02yHC9GOPVb7DqJ8+jTKNRzUxyCugiiDAfIyi3X6k0IYwpJlR/4U0iIXPc//UnJZmA4ZbM6q57nir+PJp8BY9eaD2WBCu+3NGbAGLPL6b3XBZVRXdIaPihz0f4ujIHfAOMRVJa/doUuS7biy41cFJo4otGXwkYFDJAExWhok7wvwA4F8w/eVUaFMjIijQmSjzRpBDWS+xVNIjfJJZLwB6mxAAIgqSOScELSJM0gQLLmrjxFQ9DMPZKfXnuGu8KcbZABswRJ6OQQ9QKZOiHjszM0aTAsfGJmd46OcN8AlZjlXRjnpozUBsx4F4ENAwq1SMg4mEXSU0dThoilR8d7HkgVgCo9SMRcvNIUQj5aZQ9lNB+wtITYxKV6MGqHbjx1a/jqiVAAz9BSy0oTyYmNFCDAkxLLj7elKOBBs3RM2ZP/roPupBcjabwEScuveMG3RxK1Yqo81waREzblstMc1Ks8JscPOtPGn1x0RmHlT0u6saeQBC56MEV5YfucqbRw8rbtyrIZj0hZUbZTmYVYSXteRIan15gFDAZ9D6hr6mxyy55IeNwKq/I6X/MAAAyWSURBVP6B6Wnw7pV+jLVe0XkOJunZH6ehrO/gtlMblKz/lCYtvyrMSIG2b4ukzS4dqqKvWzCvNTl5sNqFDOej9z4o9shWRXeg0phDElTyhlKvBDGPDzG6YKgB3zaR5ixlon4C8bgXZ4yWrhZvUQ+yJvsx0P84ZRMHzGZn9w65bCaU/Opx8d5c67oKVe1AI52ztxF8BBr4SV/KaU0Du2N0eOqAOAS2v/1IkwYuLMf4F+6xCKZrQeUiylRqoH8PSRc+xaUh5RMkbUIStEcsFgPHL0xlRk7mMh7gDb8eSY2QVGok7+aR1IIGldlHTQU16TvpcTF1mROClj1uYrR5T6OhSBN1Gklo7yUvBP57zbTAhuk2uljIzLGEu1swPBs02ovZHqa7P8aUW1A4T2cXqgOreCLtFowB2t9Cug45lrzCG2PTqgPkmJwdsPGAlo+JYaEaZE+apUdOxKJEhIE+JJJxhjFXGBtZ0qShBV+D5JGrgFIxwBwMW601HhuddTj1r8Cottkoq5DkrEIyDewgCDy0Tr4OSUNqPKbTle+4ICeBmQwjqrmRRwNM7TEt6Ynxb6tFuqCewNXpZSbQbspxQ7k5JI2SIptxHG5hRE+1L51QnxORlsi7OB5AKx/yaO4cli66IpkMfDcEYp5CUg8P2ZPL7bw2LdVEHyUY1A9htUl0rzqNS89Bgw3YRigtT9J48I6OisuYQbLqeZxrnHtyfM/prpS8JVmHfxVNApIWZaHYth1s1vakgVY/ShQkoc4+ufoekVSSMxUzGjq5/rVIcomk4h5KVLaiBSTZbuX4BBUnUIsqsGtmlHtBmctgF4ABcpahE5PiV3NIot1GiFQMDIzWeSAV/2Iko7npYbKwWlI3abDweYcu6MnTlktcjp/cOllju9gXWkweWKiyUh264uoLmq0zIkz2O6W5PASVZwDzOnG7Lapof4IDhjaAJWSQ6JLKsrQNjX8dd9XJxxMYGuPvKh8PvE0/VNDPHfYOt0qXCnBJJIng/S8YSWaXUR5/PZJUItrMKEtcxhPnkOw6RAOYHQu6yr5cbWX+FcgIIfPA+lAxnvoxwhj90SKSNrtycnlXeMuu78WcVgrY+Fsp8E4V+S7yn2kUAbjIQVcIBlL3E4wfTZ3M6zKry9uGTBag6nAgjeQccSmtCMh/fO+XXQ/znE9BLpso+Sq/6+kH0JGxyjpItX0qSYeDHZ9uwtUbp2Ba6+4X/PivQJLMOMVsNxk7uwqVid/VuI8yjHnEDvovaP6Q37XnyNkGT/qQk5Pp65AEzpKgQzjc/xPEyidZTm8WyUa1X3m7wGUFcktQxd2jjEOQ3G99a0AJin+BuhknO3LfjGkkAz5uV96a+PSvZCGxVXfNLkwSjLZdn0azjgTQreJoSHqUATbDLFfG3TlWVfDjKsVirDrJZ5eKl8WlVEHV4o0bKWE52Oi+Qpkh3hmeWiGph9l9JndVoJg0H4XI03VhnWCEES8YISf4CiTtrKpvVg7zUK+RhHabUFgXaxbGeR3Vqvz+ehxmZebKAMHXyUngJznWTtRD8+QklFs9zCFJqa1wo1xpuiNtilAW51RBspp6eHrV7bZCqu02WoKkod7mUulRYtBK8znWGg7PUXBoTPtYW3dTaOnORbUhZD9z9BkkdQDZW7GRNVc1sr8VSu7T0JmtUH1VGTvexuCpGUe+j3EePdlkdiCRVDAqX+UHYe4FPB5sKYo+h5aJkdhkl6q7Po9ktdEI6l2RIOAqJDE3QPo3TPfVb6ZEUgPhfEpWkTWRMXqSfg1NwiVvHdqHAY17neLvc0hWGcdul47Cp6LwH3qEJH/twxQ1I+E6qIhYDu0KMockuu8vkUWTiJ8vx2K6wFmZbaus0/PNWdaKRercgwLUY3j0UTjru9MVMDpHjK/YPY/ju+t6nGFSkQbqDNggaHFh7A2G/t6l4LxC4Tp3iMVVKiQxvq6DLm6ZyQfa+0wdvwKhGUNfsZXruvtbQbFdQBI6rD0D0Hk0haRONGmkpZD5INBziFXuJiX2Gn9klPLzPn0bVTQJr/zeMVHgwEAJkaP9O+WtIyTBsMMwYDzUKI6NJmGPqGxkka8Fn4ZCSddnkeTsNkRSkAVrGSsVGdGSe9eOPrmigghjEpU9KWY1HiSArXlPOvI5JbdiKgIJNibrSxV3Gitg12DFB7QX8yA0587CZO4+SY/YbFwmi9XmPtFmrZyVkWkK8cCq1JHOVhKZmC4f66b/isZL2pMn5WdyCJtRMtDoao2lb3xh4mwFHTxppbLC1rYTmiYgidV6bl18VK9CUgA/tTyMFgXnWbWUO07eY05iSHk80vfQlDl0PdJdH+QIb/kCpgxYS/7FBxCioUM0eYE9IpK46ZzAR7U93DHKN83Qpadydg2KPbA84FUh5fFEg9myxuMcB6BK+2VbTg49HsmFdGDFD0KB6UZYZ9o57dN39FxdmP7r6TEN+EWkzMWMlTzXo4wiRSBzBkkUz5+P43wDUzrBSO+5c7aJbunzzGO+gUqdllmWW9WOrezqFH79LuupkNo9usrCKPKd8F01J4gmxe/jLQu3WxcXfQpe0ppD1u9ZIRwMc9TxZPbhnpJlmbWHAVMwdOFvXW5VdFNikbtTIHINze0veeQ4rmjfsoM8s/Ir+TZqYFBNNEMDwxW+KDyrVh5vDMPQdcNsUPx5mp9mxzjHjE85lrlr4KwPOvSoC3R4/R8ezempQFqd1ikIC/f44px9ymkPodnWwwF4I0u3BZfY4+lIltJBJ8l4exi6juOLcjCWy+t6+WmehTOLToxgPFxcFmKKN2NpXgBntRZUIQur04GybwSjJQEuPTlcvQAU5oCnptCKQKPkTfqRplUFM0zDhJnYeH10tDOyq5p1kibf2ayzA4c7mJ8q+0KjEg92cQtmQ260DTJhXGD/mMEw6Z0cx2N6roG1sNAVMu5vHG3AnPXstEiLQj7/BsutUV7pJTpKzJJX5fOYPXp9tHE7Zir2U5A/Qi1S7NMgtYNXj8JtwPAPo1BlTQ4Vd4E+2hhBJ3h8XMwMkBcUUwPAuRybagtwDe0PPoLP3mjiFm9k2cHLjovx7CBrrFPiVnATOQhEHIXbWH7MRs7qKNZMdgEKMP+iQxkioOuIuQIFSJEt/gySWFFMJsbKoQtImgRcLubGGnSTZd1w0K6QRC3ArpgS7k1cXa09bi0T1KmbVTlMKtFSb0tSJVUG0g2HYlwLas8Fr/YhxksM+753NMLndO5QHJphVSAU87nrQXtcX2/gBtd1Cbb6X43V683lk4M66zTQqqzvmQVYXPZQv0zFlyZXaI/LtfARvPrUYHHt++g+mvKZW1gbFSnFU/ke6ufzoY/YuSrQrxOwy3lvuo4yp/Ut1nXUSP4HdR5vndANy1efhjqqEHp83Fy9F/mP0wLewfSqCYsV+x0QNyjLWk604PRRRLiJ7BGm8WEyJyIpntFatXn3i9t/iKRMKMK0S3R5mQmFS775U/+NhrbrMNIrtQdsmQ0UNAFrDn3TmqM6UJ/ya5JzoOv4em7OnY3dLe+blO7oYNrSf4LkiBzIxIqwPr7fQu6+PqvHbnp+PlFhHcoyuMwXEylN3S3PcRWPx0bD+UKSYEfq/vtv8378RpC1/K2rWuGamQxXLCgyOVC4h8UKF8eP2Ixdv/bHgRktPu3s+kuWrJufLzqBamsGu82iOdsFCBKspW80e/nZMS6yvbe91ZtH/dOG+sT4spcnToSbNpmt5ppVtkMHQPc4yhXJUaw88sOFrCuk1iuDeVUN8XnfnmL5903Gvs0EVoMxtf8ASRV0XTSB9va6t2j6Pxlk/UEbCIPzthtitoiF8fx8XmVFERluyx0AjEESz1IkbknvXo0pve5bNGDnddj1WwtK7j2Wtw0oVLoe6s5jAwt64IsFAB/BivIuI2dWuuXMZ2UBEWcf1kVZ/9kbWq/n7Xkn6mPTh01WjDsPG9vvcL3iHMEmWzcwF9aLD/2sjQeBzey7zJF5BAtImnpm5ej+c3HlUX1eJio47/roAlmbQvD/X7R0kPvz+a41lksIFaznyBl2v/db/2rLWmM7d+NF387yFotkeJQ+3+mv9p83zlSebpaJ+6TAnKZS93h/J6123fnVfrBmeOhGud3KIoyRY2jS1DEor1MFB2yUH2zpwneG73EhR1D8DBV0ft42fr01DB2BS+PzXCZjUEgLfiimcFyrPeg/lWP+q/04jcoJFc3Lq3buOr4fhoKW6wrhYCT/tLe70aEsie/9nr/as00z5C6NXqe5sbnbunh3Au3dq/2tj3s7oxS3rcL46dpXYl3v9v8AZAz0g5irdlAAAAAASUVORK5CYII=

LAWP - "Finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw"

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Czytaj więcej...