XXXV sesja Rady Gminy Łomazy

HerbNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r., poz. 559
ze zm./ z w o ł u j ę XXXV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Czytaj więcej...

Sukcesy Łomaskich Siatkarzy

Turniej TucznaW niedzielę 4 grudnia, łomascy amatorzy siatkówki mieli przyjemność uczestniczyć w turnieju mikołajkowym, który odbył się w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej. Gracze podzielili się na dwie drużyny Niwa Łomazy (miejsce II) i Niedźwiadki (miejsce IV).

Czytaj więcej...

Tradycje wigilijne w Studziance

Spotkanie w StudzianceW świetlicy w Studziance z inicjatywy Moniki Dziobek odbyło się spotkanie mające na celu przypomnienie i popularyzację tradycji wigilii Świąt Bożego Narodzenia.

 

Udział w nim wzięli mieszkańcy gminy Łomazy. Samorząd reprezentowali Pani Sekretarz Marianna Łojewska i Radny Grzegorz Wysocki. Miejscowe gospodynie przypomniały dawne potrawy wigilijne prowadząc warsztaty ich przygotowywania.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

 

Działając na podstawie art. 13 i art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/268/22 Rady Gminy Łomazy z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Czytaj więcej...

Kolędowanie Przy Szopce

szopka - PlakatSołectwo Łomazy I, Sołectwo Łomazy II oraz Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju

zapraszają na

Kolędowanie Przy Szopce

Park w Łomazach 28.12.2022  godz. 17:00 

Dla przybyłych gorąca kiełbaska i cukiereczki

 

XXXIV sesja Rady Gminy Łomazy

herb Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXXIV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...