OGŁOSZENIE

mrirw lomazyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informuje, iż od dnia 13.09.2017 r. do dnia 27.09.2017 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały, w bieżącym roku, szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

lomazyWójt Gminy Łomazy zaprasza do złożenia oferty cenowej na najem nieruchomości stanowiącej działkę nr 1501/1 położoną w Łomazach ul. Małobrzeska 15 o pow. 0,1859 ha, objętej księgą wieczystą KW 7756 z budynkiem piętrowym „Ośrodka Zdrowia” i budynkiem gospodarczym.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie

mizarW dniach 9-17 września do Studzianki ponownie zawitają wolontariusze Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Podobnie jak w zeszłym roku zajmą się porządkowaniem i inwentaryzacją miejscowego cmentarza tatarskiego. W ramach wydarzenia wezmą również udział w ciekawych warsztatach ze specjalistami oraz zapoznają się z tatarską kulturą i zwyczajami. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym niecodziennym projekcie.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że w związku z przebudową sieci elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A. na terenie miejscowości Łomazy będą przebywać projektanci z firmy zewnętrznej.

Czytaj więcej...

,,Narodowe Czytanie''

Dnia 02.09.2017 r. Gmina Łomazy uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku w pięknej scenerii przy wspaniałym akompaniamencie muzycznym oraz w ludowych barwnych strojach zostały odczytane fragmenty ,,Wesela'' Stanisława Wyspiańskiego.

Czytaj więcej...

Zmianie terminu na złożenie wniosku o przyznanie rekompensaty

W związku z rozpoczęciem prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz.U. poz. 1378), zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie poniższej informacji.

Czytaj więcej...