Ogłoszenie

lomazyW sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2018 w zakresie:

1. Upowszechniania sportu masowego poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

XXVIII Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę XXVIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie

lomazyW dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 18.00 w budynku poszkolnym w Burwinie odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Krasówka w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2015 - 2019.

Czytaj więcej...

Bezpłatna Mammografia

ŁomazachBezpłatna Mammografia dla Pań w wieku od 50 do 69 lat
zapraszamy 09 lutego (piątek) 2018 roku godz.: 12.00 – 15.00
Parking przy OSP w Łomazach.

 

 

XXXI Plebiscyt Sportowy Słowa Podlasia

VIRTUS LomazyTym razem oprócz dziesięciu najpopularniejszych sportowców na Południowym Podlasiu wybierzemy również trzech najpopularniejszych trenerów w naszym regionie w 2017 roku.

Głosować można tradycyjnie za pomocą drukowanych w "Słowie Podlasia", wyciętych i oryginalnych kuponów lub na stronie internetowej.

www.slowopodlasia.pl

Harmonogram odczytów wodomierzy

lomazyGmina Łomazy informuje o planowanych terminach odczytów wodomierzy w nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Łomazy, dla których świadczone są usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Czytaj więcej...