Piłkarski Turniej Wolności!

plakat18 września na Gminnym Stadionie Sportowym w Łomazach odbędzie się wyjątkowe wydarzenie sportowe - piłkarski Turniej Wolności!


To będzie cudowna niedziela skierowana do młodych piłkarek i piłkarzy oraz mieszkańców powiatu bialskiego z licznymi atrakcjami towarzyszącymi: piłkarskie animacje, konkursy i warsztaty!

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Łomazy

lomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXIX sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.

    Czytaj więcej...

80. rocznica likwidacji getta w Łomazach.

Złożenie kwiatów w miejscu kaźni i cmentarzu żydowskim kirkucie, wspomnienie tragicznego wydarzenia zagłady, a także wyświetlenie filmu „Studium zbrodni” - zagłada sztetla w Łomazach” w kinie GOK złożyły się na obchody 80. rocznicy likwidacji getta w Łomazach.

 

Czytaj więcej...

Konkurs "Wieś jak malowana"

RAZ, DWA, TRZY...STROISZ TY!

dumą ogłaszamy start trzeciej edycji dożynkowej akcji KRAMP „Wieś jak malowana"!

 

Konkurs na najpiękniejszą polską wieś w okresie dożynek na stałe wpisał się w rolniczy krajobraz Polski. W pierwszej edycji konkursu wzięło udział prawie 250 wsi z całej Polski, a rok temu było ich już blisko 300. Czy znów pobijemy rekord?

Czytaj więcej...

Dodatek węglowy

węgielDodatek węglowy otrzymasz jeśli:
w Twoim gospodarstwie domowym głównym źródłem ogrzewania jest źródło opalane paliwem stałym: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy.

Paliwo stałe to: węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego,
masz wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

 

Czytaj więcej...

Wybory Sołtysa

soltys lomazy

W DNIU 22 SIERPNIA 2022 ROKU  O GODZ. 19.00

W BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY W KORCZÓWCE

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KORCZÓWKA

Czytaj więcej...

Biała Niedziela

Plakat - biała niedzielaWójt Gminy Łomazy oraz Komendant I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
serdecznie zapraszają na:

Białą Niedzielę

Bezpłatne badania mieszkańców Gminy zostaną przeprowadzone dnia 25 września 2022 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach.

Czytaj więcej...