OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

lomazyWójt Gminy Łomazy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Czytaj więcej...

OSP w Łomazach z dotacją na budowę siłowni plenerowej !!!

lomazyMiło nam poinformować, że OSP w Łomazach zrealizuje w 2018 roku projekt pt.: „Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego w Gminie Łomazy poprzez budowę siłowni plenerowej” który znalazł się na liście operacji wybranych do finansowania w naborze 6/2017 ogłoszonym przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania w zakresie tematycznym:

Czytaj więcej...

Planowane wyłączenie energii elektrycznej

Planowane wyłączenie energii elektrycznej w dniu 08-02-2018 r miejscowości:
Łomazy od godziny 12:00 do 17:00 ulice :Leśna, Brzeska, Dokudowska, Grzybowa
Bielany, Krasówka: od godziny 12:00 do 17:00
Studzianka od godziny 08:00 do 17:00

1% podatku dla OSP

osp1pMożliwość przekazania 1% odpisu podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego to wyjątkowa szansa wsparcia organizacji działających na rzecz innych. 1% to kwota potrącana z podatku, który zostanie przekazany do Urzędu Skarbowego – nie jest zabierany podatnikom.

 

Czytaj więcej...

Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

lomazyInformujemy, że w m-cu lutym będą wydawane artykuły żywnościowe w ramach programu „Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020” osoby, które zostały zakwalifikowane do tej pomocy proszone są o kontakt telefoniczny na nr tel. 833417051 lub osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomazach w celu ustalenia terminu odbioru żywności. 

Czytaj więcej...