Bezpłatne zajęcia z j. angielskiego i komputerowe

lomazy24 mieszkańców naszej Gminy w ramach Projektu „ Akademia kompetencji ICT i językowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś 12: EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE, Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych uczestniczy w kursie z języka angielskiego poziom A2 (120 godz. (30 dni/4 godz.)) i szkoleniu komputerowym (100 godz. (25 dni/4 godz.)).

Czytaj więcej...

„Czysta energia w Gminie Łomazy" - Informacja

lomazyW związku ze zbliżającym się terminem, wynikającym z zawartych umów, wpłat wkładu własnego na montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów c.o., prosimy Państwa, o niedokonywanie tych wpłat do czasu rozpatrzenia wniosku aplikacyjnego przez Urząd Marszałkowski. O konieczności dokonywania wpłat poinformujemy Państwa kolejnym ogłoszeniem.

Patriotycznie i biesiadnie w Studziance

studzianka lomazyPo raz trzeci w Studziance odbył się Przegląd Pieśni Biesiadnych i Patriotycznych „Ocalić od zapomnienia”. Impreza zorganizowana została 19 listopada 2016 roku w miejscowej świetlicy przez mieszkańców Studzianki i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka.

Czytaj więcej...

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wojewoda Lubelski informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 roku w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Mikro innowacje – Makro korzyści

Szanowni Państwo!

Zapowiadaliśmy przesyłanie bieżących informacji na temat realizacji naszego partnerskiego projektu „Mikro innowacje – Makro korzyści”, a więc po kilku tygodniach kilka aktualności…

Czytaj więcej...