Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci wodno–kanalizacyjnej oraz zakup zestawu asenizacyjnego w Gminie Łomazy

lomazy21 lipca 2017 r. w Lublinie Gmina Łomazy podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci wodno–kanalizacyjnej oraz zakup zestawu asenizacyjnego w Gminie Łomazy” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Konkurs Fotograficzny

konkurs foto,, Wyślij kartkę w przyszłość z Gminy Łomazy 2018’’

Termin i miejsce składania prac: 23.07.2018 r. – 15.09.2018 r.
Sala numer 14 przy Hali Sportowej Zespołu Szkół w Łomazach ul. Podrzeczna
Kontakt tel: 600 390 344

Czytaj więcej...

Zwalczanie kornika ostrozębnego

starostwo lomazyObwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu bialskiego przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie bialskim.

Obwieszczenie

Formy finansowania działalności gospodarczej

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprasza do bezpłatnego udziału w seminarium pt. Formy finansowania działalności gospodarczej oraz sposoby na zwiększenie produktywności firmy, które odbędzie się w dniu 30-07-2018 r. w siedzibie Fundacji OIC Poland przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie.

 

Czytaj więcej...

XXXII Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę XXXII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.

Czytaj więcej...