Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

arimr lomazyAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 01.12.2018 r. (sobota) w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Białej Podlaskiej w godz. 9.00-14.00 odbędą się konsultacje, których celem jest zapewnienie informacji odnośnie rejestrowania oraz ubiegania się o pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Czytaj więcej...

Powiatowy festiwal pieśni patriotycznej

TUCZNA 2018 KANON ODBIÓR NAGRODYDnia 18 listopada Chór KANON pod kierunkiem Grzegorza Kulickiego nauczyciela muzyki w Zespole Szkół w Łomazach i zespół ŚPIEWAM BO LUBIĘ pod kierunkiem Arkadiusza Saczuka instruktora muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury, zajęły I miejsca w swoich kategoriach podczas XVIII Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej.

Czytaj więcej...

Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego

starostwo lomazyStarosta Bialski Mariusz Filipiuk, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Wójt Gminy Tuczna zapraszają na Konferencje rolniczą „Innowacje w chowie i hodowli bydła mięsnego" nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej, która odbędzie się 28.11.2018 (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41 (sala w budynku Starostwa Powiatowego) w Białej Podlaskiej.

Koncert Pieśni Patriotycznej

studzianka lomazyZespół śpiewaczy „Studzianczanie”, Wójt Gminy Łomazy, Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka serdecznie zapraszają w dniu 24 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 na koncert Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się na placu przy budynku szkoły w Studziance.

Czytaj więcej...

II sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę II sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Łomazy

W dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali remizy strażackiej w Łomazach odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Łomazy kadencji 2018-2023.

W myśl przepisów prawa wyborczego oraz ustawy o samorządzie gminnym I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Łomazy została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie wydania decyzji

lomazyZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405.) art. 10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego – (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Wójt Gminy Łomazy zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie czterech budynków inwentarskich typu kurnik na działce nr 644 w Łomazach.

Czytaj więcej...