XXVI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę XXVI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

UWAGA ROLNICY!

arimr lomazyAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR przypomina o dokonaniu spisu zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz i świń najpóźniej do 31-12-2017. Spis należy przekazać do kierownika Biura Powiatowego w Białej Podlaskiej osobiście, drogą pocztową lub przy użyciu e-PUAP w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia.

Druki dostępne są na stronie internetowej ARiMR oraz w Urzędzie Gminy Łomazy w pokoju nr 12.

Czworonożni przyjaciele szukają domu!

CzaruśBezdomne psy z terenu naszej gminy przebywają obecnie w schronisku dla zwierząt „Azyl” w Białej Podlaskiej. Szukamy dla nich prawdziwego domu.
Zwierzęta zostaną bezpłatnie poddane zabiegom sterylizacji i kastracji o ile znajdzie się dla nich nowy właściciel.

Czytaj więcej...

PROGRAM KOLONOSKOPII PRZESIEWOWEJ W PROFILAKTYCE RAKA JELITA GRUBEGO

Program przeznaczony jest dla 1000 osób z terenu powiatu bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego i włodawskiego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

- w wieku 50 – 64 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego
- w wieku 40-49 lat, które mają krewnych I stopnia u których rozpoznano raka jelita grubego
- w wieku 25 – 49 lat, z rodziny z zespołem Lyncha

Czytaj więcej...

Wieczór Autorski Anny Bańkowskiej Mikiciuk

wieczor autorskiPoetycka twórczość ludowa, to różnorodność bogatych, ciekawych, obejmujących różnorodną tematykę tekstów m.in. prezentuje poezję refleksyjną i osobistą, rodzinną i domową, ukierunkowaną na podtrzymywanie tradycji, odnoszącą się do przyrody i języka natury. To wszystko można zobaczyć w wierszach Anny Bańkowskiej Mikiciuk, ludowej poetki z Łomaz.

Czytaj więcej...

CHÓR KANON NA PODIUM

TUCZNA 2017 PUCHAR I DYPLOMChór KANON Zespołu Szkół w Łomazach pod kierunkiem Grzegorza Kulickiego zajął II miejsce podczas XVII Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej. KANON najlepiej zaśpiewał repertuar spośród chórów w swojej kategorii - gimnazja i licea (I miejsca nie przyznano). Konkurs odbył się w niedzielę 12 listopada. Łomascy chórzyści wykonali pieśni: „O mój rozmarynie” w opracowaniu własnym dyrygenta oraz „Twój dom” - muzyka G. Kulicki, słowa - Wanda Chotomska.

Czytaj więcej...