BLGD - szkolenie

blgd lomazyBialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdraża LSR w powiecie bialskim. Od 5 stycznia 2018 roku zaplanowano nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektu grantowego oraz działań konkursowych podejmowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, parafie i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i instytucje kultury.

Czytaj więcej...

„Zawodowo aktywni”

PlakatZapraszamy do udziału w projekcie „Zawodowo aktywni”. Zgłoś się do nas, jeżeli:
• mieszkasz na terenie jednego z powiatów: bialski, parczewski, radzyński, włodawski lub miasta Biała Podlaska;
• jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy z I lub II profilem pomocy;
• masz ukończone 30 lat;
• należysz do minimum jednej z grup:

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie wydania decyzji

lomazy

dniu 08.12.2017 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach odbędzie się spotkanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków inwentarskich typu kurnik na działce nr 644 w Łomazach.

Czytaj więcej...

CZWARTE ZWYCIĘSTWO GIMNAZJUM W ŁOMAZACH

DSC 0252CZWARTE ZWYCIĘSTWO GIMNAZJUM IM. UNITÓW PODLASKICH W ŁOMAZACH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM SZKÓŁ POWIATU BIALSKIEGO

W dniu 30.11.2017 w szkole podstawowej w Rossoszu dokonano podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół Powiatu Bialskiego za rok szkolny 2016/2017 organizowanego przez Bialski Szkolny Związek Sportowy.

Czytaj więcej...

Projekty szkoleniowo-stażowe skierowane do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

creator logoRekrutujemy na kurs: umiejętności komputerowych z egzaminem ECDL, kucharz i cukiernik (z egzaminem czeladniczym). Planujemy utworzyć także grupę szkoleniową z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.


Stypendium stażowe wynosi 1441,26 zł netto, Uczestnikom przysługuje także stypendium szkoleniowe (6,65 netto za każdą godzinę obecności na szkoleniu) oraz zwrot kosztów dojazdu za szkolenie.

Czytaj więcej...

Zostań Świętym Mikołajem

mikołajWzorem ubiegłych lat organizujemy Akcję Św. Mikołaj w Gminie Łomazy. W najpiękniejszym okresie roku jakim są Święta Bożego Narodzenia chcemy pomóc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji. Aby pomóc każdy z nas może wybrać dziecko i spełnić jego marzenie.

 

Czytaj więcej...

Szkolenia i staże dla os. niepełnosprawnych

plakat malyProgram aktywizacji społeczno-zawodowej

Warunki uczestnictwa
Udział w projekcie jest bezpłatny dla 80 osób z niepełnosprawnościami, w wieku 18-64 lat, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, pozostających bez zatrudnienia, spełniających łącznie następujące kryteria:

  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia

    Czytaj więcej...