XXVII sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r., poz. 446./ z w o ł u j ę XXVII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

Zimowe utrzymanie dróg


lomazyInformacja w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Łomazy w sezonie zimowym 2017/2018.

1. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest Urząd Gminy Łomazy. Usługi odśnieżania w poszczególnych miejscowościach prowadzone będą przez następujące podmioty:

Czytaj więcej...

II Mikołajkowy Turniej Taekwon-Do

twd mikolajkiAkademia Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach była organizatorem II Mikołajkowego Turnieju Taekwon-Do, który odbył się 9 grudnia 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Łomazach. Patronat nad Turniejem objął Pan Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski. Oficjalnego otwarcia dokonała Dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach Pani Bogumiła Wińska.

Czytaj więcej...

Nowe zasady segregacji odpadów

lomazyZgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od 1 stycznia 2018 r mieszkańców gmin obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.

Czytaj więcej...