Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020

lomazyWniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy Łomazy, I piętro, pokój nr 19 w terminie od 1 września do 15 września 2019r.

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Czytaj więcej...

Projektor

robotyka koszolyStowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15 lat na bezpłatne zajęcia z informatyki i robotyki w ramach Programu „Projektor”. Szczegóły na plakacie - w załączniku. Pozdrawiamy.

 

 

IX sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm./ z w o ł u j ę IX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.

Czytaj więcej...

Seniorzy z Klubu Seniora w Białowieży

bialowieza seniorSeniorzy z Gminy Łomazy w ramach projektu „Aktywny senior” uczestniczyli w wycieczce do Białowieży, która odbyła się 3 lipca 2019 roku. Wyprawę turystyczną seniorzy rozpoczęli w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego, które jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym, czynnym muzeum województwa podlaskiego. Posiada ono zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego użytkowania Puszczy.

Czytaj więcej...

Darmowy prąd ze słońca!

darmowy prądInstalacje fotowoltaiczne z dotacją 5000 zł z programu „Mój prąd”
Ilość środków jest ograniczona!
Dodatkowa forma wsparcia – Ulga termomodernizacyjna.

 

 

INFORMACJA

lomazyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że od 01-08-2019 r. przyjmowane będą wnioski w wersji papierowej dotyczące ustalenia prawa do:
- świadczenia wychowawczego,
- świadczenia dobry start,
- zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Czytaj więcej...

Lato na Wsi 2019

wakacje na wsiWójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” zapraszają dzieci na warsztaty wakacyjne Lato na Wsi 2019.

 

W programie:

Czytaj więcej...