ZAWIADOMIENIE

pzw logoZarząd Koła Wędkarskiego PZW w Łomazach
zawiadamia, że w dniu

04 luty 2018 r. (niedziela) o godzinie 12.30
(drugi termin godz. 13.00)
w GOK- ul Szkolna 18a

odbędzie się Walne Zgromadzenie sprawozdawcze członków Koła.

Czytaj więcej...

Zabawa Choinkowa

zab choinkowaStowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka i Sołectwo Studzianka zapraszają dzieci na rozpoczęcie ferii w świetlicy i zabawę choinkową 27 stycznia(sobota) 2018 roku od godz. 13:00. W programie gry i zabawy, animacje oraz Mikołaj. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt tel. 501 266 672.

Ogłoszenie

lomazyW sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2018 w zakresie:

1. Upowszechniania sportu masowego poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

XXVIII Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę XXVIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie

lomazyW dniu 23 stycznia 2018 roku o godz. 18.00 w budynku poszkolnym w Burwinie odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Krasówka w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2015 - 2019.

Czytaj więcej...

Bezpłatna Mammografia

ŁomazachBezpłatna Mammografia dla Pań w wieku od 50 do 69 lat
zapraszamy 09 lutego (piątek) 2018 roku godz.: 12.00 – 15.00
Parking przy OSP w Łomazach.