O G Ł O S Z E N I E

lomazyW związku z publikacją Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr: LU.RET.070.1.212.2018.JB z dnia 25.06.2018 r. informuje się, iż od dnia 25.07.2018 r. obowiązywać zaczną nowe stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łomazy.


Tabelaryczne przedstawienie nowych stawek

Echo Studzianki

studzianka lomazyOddajemy w Państwa ręce połączony 35 i 36 numer kwartalnika „Echo Studzianki”. Jest on w większości poświęcony dziesięciu lat działalności Stowarzyszenia. Ponadto piszemy o tatarskich obrzędach i cmentarzach. Prezentujemy szóstą już część kroniki szkoły podstawowej w Studziance.

Czytaj więcej...

Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci wodno–kanalizacyjnej oraz zakup zestawu asenizacyjnego w Gminie Łomazy

lomazy21 lipca 2017 r. w Lublinie Gmina Łomazy podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci wodno–kanalizacyjnej oraz zakup zestawu asenizacyjnego w Gminie Łomazy” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Konkurs Fotograficzny

konkurs foto,, Wyślij kartkę w przyszłość z Gminy Łomazy 2018’’

Termin i miejsce składania prac: 23.07.2018 r. – 15.09.2018 r.
Sala numer 14 przy Hali Sportowej Zespołu Szkół w Łomazach ul. Podrzeczna
Kontakt tel: 600 390 344

Czytaj więcej...

Zwalczanie kornika ostrozębnego

starostwo lomazyObwieszczenie Starosty Bialskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu bialskiego przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie bialskim.

Obwieszczenie

Formy finansowania działalności gospodarczej

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zaprasza do bezpłatnego udziału w seminarium pt. Formy finansowania działalności gospodarczej oraz sposoby na zwiększenie produktywności firmy, które odbędzie się w dniu 30-07-2018 r. w siedzibie Fundacji OIC Poland przy ul. Gospodarczej 26 w Lublinie.

 

Czytaj więcej...