Zaroszenie do złożenia oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych

lomazyW związku ze zbliżającym się okresem zimowego utrzymania dróg Wójt Gminy Łomazy zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych.

Oferta powinna zawierać nazwę miejscowości której dotyczy, rodzaj posiadanego sprzętu oraz stawkę za 1 godzinę odśnieżania.

Oferty należy składać do siedziby Urzędu Gminy w Łomazach ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy do dnia 30.11.2018 r.

Wszelkie informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg dostępne sa u p. Grzegorza Kowalewskiego, tel. 83 341 70 69

I sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 6 listopada 2018 w sprawie zwołania pierwszych sesji rad wybranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku z a w i a d a m i a m, że I sesja Rady Gminy Łomazy odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w sali remizy OSP w Łomazach.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.

Czytaj więcej...

Szkolenie z uboju zwierząt na użytek własny

weterynarz lomazy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje o bezpłatnym szkoleniu dla hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące uboju na użytek własny.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubój zwierząt gospodarczych na użytek własny może być przeprowadzony jedynie przez osoby posiadające kwalifikacje.
Bezpłatne szkolenia osób zainteresowanych ubojem zwierząt na potrzeby własne będą organizowane przez powiatowych lekarzy weterynarii.

Czytaj więcej...

XXXV sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę XXXV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Czytaj więcej...

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

lomazyW związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji Sołtysa Wsi Korczówka zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2018 roku o godz. 18.00 w budynku remizo-świetlicy w Korczówce odbędzie się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Korczówka w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2015 - 2019.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

krus lomazyPlacówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej zaprasza rolników z gminy Łomazy na wymianę osłon wałów przekazu mocy. Akcja rozpocznie się 26 listopada 2018 r. o godz. 10:00 na targowisku w Łomazach przy ul. Budzyń, gdzie będzie można wymienić uszkodzoną osłonę na nową, spełniającą wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Wymiany dokona firma SIPMA S.A. w Lublinie.

Czytaj więcej...