I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Łomazy

W dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali remizy strażackiej w Łomazach odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Łomazy kadencji 2018-2023.

W myśl przepisów prawa wyborczego oraz ustawy o samorządzie gminnym I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Łomazy została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej.

Czytaj więcej...

Spotkanie w sprawie wydania decyzji

lomazyZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405.) art. 10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego – (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Wójt Gminy Łomazy zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie czterech budynków inwentarskich typu kurnik na działce nr 644 w Łomazach.

Czytaj więcej...

Jubileuszu 100–lecia Odzyskania Niepodległości

100 niepodleglosci lomazy11 listopada to symbol miłości do Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Dzisiaj wszyscy tworzymy wielką rodzinę, której imię to Polska. Każdego dnia bądźmy wierni wartościom, które ocaliły naszą Ojczyznę. Uczyńmy więc dzisiejszy dzień prawdziwą i głęboką refleksją nad historią i współczesnością. Te słowa usłyszeli z ust młodzieży uczestnicy akademii z okazji Jubileuszu 100–lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, jaka miała miejsce w Zespole Szkół w Łomazach. Poprzedziły ją uroczysta msza święta, przemarsz uczestników w asyście orkiestry dętej OSP Łomazy z udziałem pocztów sztandarowych oraz złożenie wieńców pod pomnikiem walczących o wolność.

Czytaj więcej...

Jak rodziła się niepodległość w Lubence

historykW sobotni wieczór 27.10. 2018 w Lubence odbyło się spotkanie o tematyce historycznej. Spotkanie rozpoczęło się rozmową z dr Romualdem Szudejko - tematem przewodnim było „Jak rodziła się niepodległość w Lubence”. Uczestnicy spotkania poznali losy swoich przodków.

Czytaj więcej...

Koncert piosenki patriotycznej w Kopytniku!

kopytnik zespolW sobotę 10 listopada w Kopytniku w przededniu jubileuszu odbył się koncert z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w wykonaniu zespołów: Pohulanka z Kopytnika, Bokinczanka z Bokinki Królewskiej, Luteńka z Koszoł, Poranna Rosa z Korczówki, Studzianczanie ze Studzianki oraz Zielona Kalina z Dubowa.

Organizatorem koncertu był zespół Pohulanka z Kopytnika oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.

Galeria

Zaroszenie do złożenia oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych

lomazyW związku ze zbliżającym się okresem zimowego utrzymania dróg Wójt Gminy Łomazy zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych.

Oferta powinna zawierać nazwę miejscowości której dotyczy, rodzaj posiadanego sprzętu oraz stawkę za 1 godzinę odśnieżania.

Oferty należy składać do siedziby Urzędu Gminy w Łomazach ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy do dnia 30.11.2018 r.

Wszelkie informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg dostępne sa u p. Grzegorza Kowalewskiego, tel. 83 341 70 69

I sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 6 listopada 2018 w sprawie zwołania pierwszych sesji rad wybranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku z a w i a d a m i a m, że I sesja Rady Gminy Łomazy odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w sali remizy OSP w Łomazach.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.

Czytaj więcej...