PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

zywnoscPROGRAM JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywno-ściowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

Czytaj więcej...

Aktywny senior !

aktywny seniorGmina Łomazy rozpoczęła realizację projektu „Aktywny senior!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne. Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Łomazy.

Czytaj więcej...

Zostań Świętym Mikołajem

mikolajWzorem ubiegłych lat organizujemy Akcję Św. Mikołaj w Gminie Łomazy .
W najpiękniejszym okresie roku jakim są Święta Bożego Narodzenia chcemy pomóc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji.


Aby pomóc każdy z nas może wybrać dziecko i spełnić jego marzenie.
Komu chcemy pomóc?

 

Czytaj więcej...

IV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

turniej tenisaDnia 02.12.2012 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubowie odbył się IV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorami zawodów byli Uczniowski Ludowy Pożarniczy Klub Sportowy FLORIAN oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie. Swoją obecnością zaszczycili m. in. radny powiatu bialskiego, prezes powiatowego zrzeszenia LZS Arkadiusz Maksymiuk, radni gminy Łomazy Ireneusz Korszeń oraz Urszula Lewkowicz, sołtys wsi Dubów Krystyna Stankiewicz oraz prezes OSP Dubów Tadeusz Stankiewicz, a nad całą oprawą turnieju czuwał radny gminy Łomazy oraz prezes miejscowego klubu Kamil Frączek.

Czytaj więcej...

IX BIALSKA LIGA SZACHOWA W ŁOMAZACH

liga szachowaW dniu 01.12.2018 w hali sportowej Zespołu Szkół w Łomazach odbył się jeden z kilku tegorocznych turniejów IX Bialskiej Ligi Szachowej. Głównym organizatorem tych rozgrywek jest Bialski Regionalny Związek Szachowy. Rozgrywki szachowe w naszej miejscowości współorganizowali:

Czytaj więcej...

Warsztaty decoupage z arteterapeutą

Dnia 17.11.18r. w Koszołach, w ramach działalności Szkoły Relacji i Edukacji Regionalnej, Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Tłoka" zorganizowało "Warsztaty decoupage z arteterapeutą". Frekwencja dopisała, w wydarzeniu tym uczestniczyły 62 osoby, najczęściej rodzice z dziećmi, przyjechało także sporo gości spoza gminy.

Czytaj więcej...

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

arimr lomazyAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 01.12.2018 r. (sobota) w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Białej Podlaskiej w godz. 9.00-14.00 odbędą się konsultacje, których celem jest zapewnienie informacji odnośnie rejestrowania oraz ubiegania się o pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Czytaj więcej...