I N F O R M A C J A

powstanieInformuję, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17:00 będzie podawany głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności województwa lubelskiego – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę.

Czytaj więcej...

PODPROGRAM 2017 – efekty

lomazy1. W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

Czytaj więcej...

Wycieczka do Klubu Jeździeckiego w Woskrzenicach

wycieczkaW ramach urozmaicenia aktywnego wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach zorganizowały wycieczkę do Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Wiosenny Wiatr‘’ w Woskrzenicach Małych. W otoczeniu grodziska wczesno–średniowiecznego uczestnicy korzystali z wielu atrakcji: parku linowego , mostów wiszących, ściany wspinaczkowej, równoważni ruchomych.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

lomazyW związku z publikacją Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr: LU.RET.070.1.212.2018.JB z dnia 25.06.2018 r. informuje się, iż od dnia 25.07.2018 r. obowiązywać zaczną nowe stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łomazy.


Tabelaryczne przedstawienie nowych stawek

Echo Studzianki

studzianka lomazyOddajemy w Państwa ręce połączony 35 i 36 numer kwartalnika „Echo Studzianki”. Jest on w większości poświęcony dziesięciu lat działalności Stowarzyszenia. Ponadto piszemy o tatarskich obrzędach i cmentarzach. Prezentujemy szóstą już część kroniki szkoły podstawowej w Studziance.

Czytaj więcej...

Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci wodno–kanalizacyjnej oraz zakup zestawu asenizacyjnego w Gminie Łomazy

lomazy21 lipca 2017 r. w Lublinie Gmina Łomazy podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci wodno–kanalizacyjnej oraz zakup zestawu asenizacyjnego w Gminie Łomazy” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Konkurs Fotograficzny

konkurs foto,, Wyślij kartkę w przyszłość z Gminy Łomazy 2018’’

Termin i miejsce składania prac: 23.07.2018 r. – 15.09.2018 r.
Sala numer 14 przy Hali Sportowej Zespołu Szkół w Łomazach ul. Podrzeczna
Kontakt tel: 600 390 344

Czytaj więcej...