Zatrudnienie pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych.

Pracodawca (rolnik) pierwsze kroki musi skierować do powiatowego urzędu pracy, gdzie składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. We wniosku należy określić m.in. proponowane wynagrodzenie, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Informacja

Zwrot podatku akcyzowego

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Łomazy, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego .

Czytaj więcej...

Historycznie i na sportowo, czyli X Dni Kultury Tatarskiej w Studziance

tatarskie biegannie14 i 15 lipca, jak co roku w Studziance, odbyło się Spotkanie z Kulturą Tatarską i Regionalną. Była to dziesiąta, jubileuszowa edycja tej imprezy. Pomimo niesprzyjającej pogody wydarzenie zgromadziło prawdziwe tłumy.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, Urząd Gminy w Łomazach, OSP Studzianka oraz mieszkańców wsi pod przewodnictwem sołtysa Dariusza Kukawskiego.

Czytaj więcej...

Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026

starostwo bialskie lomazyStarostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przystępuje do opracowania dokumentu: Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026. Strategia wyznacza kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu w kilkuletniej perspektywie i powinna uwzględniać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.

Czytaj więcej...

Zbieramy Krew Dla Polski

100 krew100 litrów krwi na 100 lecie niepodległości
Twoja Krew – Moje Życie
5 sierpnia 2018 w godz. 15:00 – 18:00

 

 

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w związku ze wznowieniem zawieszonego procesu inwestycyjnego i procedury oddziaływania na środowisko dla Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej, blok nr 3 i 4 strona ukraińska przekazała zaktualizowaną dokumentację oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji. 

Obwieszczenie

Puchar Polski

niwa pucharZapraszamy na niedzielny mecz I rundy Pucharu Polski BOZPN

NIWA ŁOMAZY - GRANICA TERESPOL

start godz. 17:00