Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

lomazyInformuję, że w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawczych w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się z prośbą o dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w liczbie 1 osoba.

Czytaj więcej...

X PIKNIK RODZINNY 2019

piknik lomazySerdecznie zapraszamy na 10 jubileuszowy piknik rodzinny pod hasłem " Postaw na Rodzinę" w dniu 02 czerwca 2019r. w Parku przy ul. Plac Jagielloński w Łomazach.
Impreza o charakterze informacyjnym i kulturalno-rozrywkowym
rozpocznie się o godz. 15:00 i trwać będzie do godz. 1:00.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

lomaskie stowarzyszenie rozwojuŁomaskie Stowarzyszenie Rozwoju planuje wymianę tablicy stojącej obok przystanku autobusowego z mapą Łomaz. Zamierzamy umieścić na mapie obiekty użyteczności publicznej i firmy znajdujące się na terenie miejscowości. Właścicieli zainteresowanych umieszczeniem swojej wizytówki na tablicy prosimy o kontakt tel. 601 315 603 do dnia 15.06.2019 r.

 

 

Ogłoszenie w sprawie szacowania strat spowodowanych m. in. przymrozkami wiosennymi

lomazyWójt Gminy Łomazy przypomina, że w przypadku wystąpienia na terenie gminy Łomazy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnicy mogą składać oświadczenia o poniesionych stratach celem dokonania oszacowania przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Lubelskiego niezwłocznie, po wystąpieniu ww. zjawiska. Szczegółowe informacje tel.: 833417076

VII sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm./ z w o ł u j ę VII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Czytaj więcej...

Ankietowe badania rolne

Od wielu lat prowadzone są rolnicze badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach rolnych. W związku z tym Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o poświęcenie czasu naszym pracownikom i udzielenie informacji.

Ankieta
http://form.stat.gov.pl