Przebudowa oraz doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej

eu bibliotekaPrzebudowa podłóg, parapetów i drzwi oraz doposażenie w regały Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach Na realizację tego przedsięwzięcia Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach pozyskał pieniądze poprzez wniosek o przyznanie pomocy złożony w BLGD w ramach naboru do finansowania operacji w zakresie tematycznym „Wybudowanie/ przebudowanie/ zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR”.

Czytaj więcej...

VI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę VI sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie LOK

lok lomazyZarząd Gminnego Koła LOK w Łomazach zawiadamia, że Walne Zebranie członków odbędzie 29.03.2019 o godz. 18.00 w remizie w Łomazach.

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie porządku zebrania.

Czytaj więcej...

Monografia Gminy Łomazy

monografia lomazyWójt Gminy Łomazy, Gminny Ośrodek Kultury w Łomazy i Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
Zapraszają na prezentację książki „Monografia Gminy Łomazy” autorstwa Romualda Szudejki w dniu 20.03.2019 o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach.