Dopłaty 2020 - nowy termin składania oświadczeń

Logo ARiMRZe względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Pierwotnie termin na złożenie oświadczenia kończył się 15 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...

Co kryje szafa babci?

Zielone logo i napis Związek Harcerstwa Polskiego Drogi Mieszkańcu Gminy Łomazy!
Wolontariuszki do tej pory uszyły ok. 500 szt. maseczek. Maseczki są przekazywane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie następnie bezpłatnie dystrybuowane mieszkańcom gminy. Na początku akcji materiał potrzebny do szycia maseczek przekazała gmina. Obecnie brakuje materiału do dalszej pracy, dlatego Próbna Gromada Zuchowa oraz 1 Drużyna Harcerska w Łomazach zwracają się z prośbą o pomoc w dostarczeniu potrzebnych materiałów.

 

Czytaj więcej...

Targowisko w Łomazach jest otwarte!

lomazy

Targowisko w Łomazach jest otwarte dla sprzedawców towarów rolno-spożywczych.

 

 Bardzo prosimy wszystkich sprzedawców oraz kupujących o zachowanie wszelkich zasad ostrożności!

 

 

 

Informacja Wójta Gminy Łomazy dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

lomazyDo dnia 31 grudnia 2020 r. właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) oraz przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy Łomazy.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków .

Czytaj więcej...

SPRZEDAŻ KUREK

Zdjęcie kurczątU W A G A !

SPRZEDAŻ KUREK W ŁOMAZACH ODBĘDZIE SIĘ DNIA 23 KWIETNIA 2020 ROKU W GODZINACH 9.30 – 13.00.

NA TERENIE TARGOWISKA PROSIMY O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I NIE GROMADZENIE SIĘ PRZY AUCIE W DNIU SPRZEDAŻY.
WSZYSCY ZOSTANĄ OBSŁUŻENI WG KOLEJNOŚCI ZAPISÓW.

Czytaj więcej...

Lubelskie – wspólnie dla pszczół

Plakat napisem Chroń Pszczoły w tle przczoła na kwiatku„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Jej celem jest także skoordynowanie działań instytucji i podmiotów działających na rzecz wsparcia lubelskiego pszczelarstwa oraz zjednoczenie środowiska pszczelarzy województwa lubelskiego. Swój akces do projektu zgłosiło już kilkadziesiąt partnerów instytucjonalnych działających na gruncie lubelskim.

https://www.lubelskie.pl/pszczola