XIII Powiatowe Prezentacje Wokalne w Łomazach

PPW 2017 lomazyDnia 21 maja 2017r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach odbył się konkurs muzyczny XIII Powiatowe Prezentacje Wokalne. Organizatorem prezentacji był Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach. Jury w składzie:

Czytaj więcej...

XXII sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz.446/ z w o ł u j ę XXII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Czytaj więcej...

BLGD - nabór wniosków i spotkania szkoleniowe

blgd lomazyBialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Termin składania wniosków: od 29 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. w godzinach od 8:30 do 15:30.

Czytaj więcej...

Przegląd źrebiąt rocznych i dwuletnich rasy zimnokrwistej w Lubence

Konie 225 kwietnia 2017 r. na placu przy remizie OSP w Lubence w gminie Łomazy odbył się przegląd źrebiąt rocznych i dwuletnich rasy zimnokrwistej.

Przegląd został zorganizowany przez Lubelski Związek Hodowców Koni i Wójta Gminy Łomazy. W przeglądzie wzięli udział hodowcy z terenu powiatu bialskiego oraz z powiatu radzyńskiego, którzy zaprezentowali 27 koni.

Czytaj więcej...

Dzień Sportu

dzien sportuUczniowski Ludowy Pożarniczy Klub Sportowy Florian w Dubowie oraz OSP w Dubowie zapraszają na Dzień Sportu

Miejsce: Świetlica OSP w Dubowie

Termin: 28.05.2017, godz. 13.00

Atrakcje: Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych

Kontakt: 504 587 302