W Gminie Łomazy zakończono budowę sieci wodociągowej

Rozkopane pole pod wodociąg Z końcem 2021 roku woda z gminnych wodociągów jest dostarczana do wszystkich miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Łomazy.

 

W 2021 roku zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Łomazy. Było to najważniejsze, a zarazem historyczne wydarzenie, dzięki któremu doprowadziliśmy wodę pitną z gminnej stacji uzdatniania wody do posesji zainteresowanych mieszkańców. Dziś gmina Łomazy posiada około 200 km sieci wodociągowej i blisko 1 500 przyłączy.

Czytaj więcej...

Gmina Łomazy otrzymała dofinansowanie w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Gmina Łomazy zawarła umowa o powierzenie grantu o numerze 3940/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na kwotę 146340 zł.

Czytaj więcej...

Zaczynamy kolejny sezon treningu obwodowego!

 trening obwodowyZajęcia sportowe w formie treningu obwodowego odbywają się w każdy wtorek od 4 października 2022 r w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach od godz. 18.30. Można dołączyć w każdym momencie. Trening jest prowadzony przez Magdalenę Romaniuk, wyspecjalizowanego i z wieloma tytułami trenera Akademia Taekwon-Do Virtus w Łomazach.

 

Czytaj więcej...

Biała Niedziela

Plakat - biała niedzielaWójt Gminy Łomazy oraz Komendant I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
serdecznie zapraszają na:

Białą Niedzielę

Bezpłatne badania mieszkańców Gminy zostaną przeprowadzone dnia 25 września 2022 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach.

Czytaj więcej...

Piłkarski Turniej Wolności!

plakat18 września o godz. 11.00 na Gminnym Stadionie Sportowym w Łomazach odbędzie się wyjątkowe wydarzenie sportowe - piłkarski Turniej Wolności! To będzie cudowna niedziela skierowana do młodych piłkarek i piłkarzy oraz mieszkańców powiatu bialskiego z licznymi atrakcjami towarzyszącymi: piłkarskie animacje, konkursy i warsztaty!

 

Czytaj więcej...