Kroniki gminy Łomazy dostępne dla każdego!

Z inicjatywy Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego, przy zaangażowaniu pracowników urzędu, kroniki gminy z lat 1973 – 2010 zostały udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lomazy.pl, by każdy zainteresowany dziejami Gminy Łomazy mógł sięgnąć do kroniki w dogodnym dla niego czasie i miejscu.

Czytaj więcej...

"Nowy start"

Z dniem 1 września 2016 r. roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczęła realizację projektu "Nowy start". W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego.

Czytaj więcej...

Mikołajkowy Turniej Taekwon-Do

mmt lomazyBlisko 200 uczestników zebrało się w dniu 3 grudnia 2016 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Łomazach na Mikołajkowym Turniej Taekwon-Do.Zawody otworzyła pani Alina Lewczuk wicedyrektor szkoły. Członkowie Akademii Taekwon-Do VIRTUS oraz wszystkie chętne dzieci z oddziałów przedszkolnych w Łomazach miały możliwość spędzenia prawie czterech godzin na zabawie i sportowej rywalizacji.

Czytaj więcej...

Akcja kurierska

lomazy28 listopada b.r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się szkolenie pracowników urzędu, a także mieszkańców gminy powołanych do akcji kurierskiej.

Tematem szkolenia była Akcja Kurierska, której celem jest pomoc uprawnionym organom wojskowym w uzupełnieniu etatowych potrzeb jednostek wojskowych, polegającym na dostarczeniu wezwań żołnierzom rezerwy zamieszkałym na terenie gminy lub rozplakatowaniu obwieszczeń w tej sprawie.

Czytaj więcej...

Podsumowanie akcji ekologicznej „Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy”

W dniach od 3.10.2016r. do 21.10.2016r. przy aktywnym wsparciu dyrekcji, nauczycieli i rodziców odbywała się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego na rzecz Zespołu Szkół w Łomazach.

Organizatorem akcji była firma Green Office Ecologic, Przedsięwzięcie miało na celupodnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na temat elektroodpadówi odzysku surowców wtórnych.

Czytaj więcej...