Puchar Polski Seniorów i Juniorów w Taekwon-Do

puchar3Puchar Polski Seniorów i Juniorów w Taekwon-Do, który odbył się w odległej Nowej Rudzie Słupcu w dniach 1-3 marca dla reprezentacji Akademii Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach był bardzo udany. Nikola Sobechowicz wygrała swoją kategorię🥇 zdobywając Puchar Polski Juniorów w walkach kat. - 50 kg stopni uczniowskich.

 

Czytaj więcej...

Monografia Gminy Łomazy

nonografiaW dniu 20 marca 2019 r. odbyło się w GOK spotkanie z autorem publikacji „Monografia Gminy Łomazy” Panem Romualdem Szudejko.W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Łomaz i okolicznych miejscowości. Licznie przybyli goście angażowali się w polemiki i dyskusje z autorem. Z zainteresowaniem wsłuchiwali się w słowa obrazujące obszar prezentowanej historii gminy Łomazy.

Czytaj więcej...

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wisznicach Małgorzata Meleszczuk pełni dyżur w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy każdy poniedziałek i wtorek godz. 8:00 – 13:00, tel. kontaktowy 603 992 856; 500 796 147.

Czytaj więcej...

Ludzie z pasją - przykładem dla innych

ludzie z pasją325 marca gościem na spotkaniu z cyklu "Ludzie z pasją - przykładem dla innych" była Weronika Zielińska. Sportsmenka całkowicie porwała widownię swym entuzjazmem. W pierwszej części opowiedziała o swych osiągnięciach w piłce ręcznej, siedmioboju lekkoatletycznym i podnoszeniu ciężarów. Przedstawiła również jak wygląda dzień profesjonalnego sportowca.

Czytaj więcej...

Przebudowa oraz doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej

eu bibliotekaPrzebudowa podłóg, parapetów i drzwi oraz doposażenie w regały Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach Na realizację tego przedsięwzięcia Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach pozyskał pieniądze poprzez wniosek o przyznanie pomocy złożony w BLGD w ramach naboru do finansowania operacji w zakresie tematycznym „Wybudowanie/ przebudowanie/ zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR”.

Czytaj więcej...

VI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę VI sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie LOK

lok lomazyZarząd Gminnego Koła LOK w Łomazach zawiadamia, że Walne Zebranie członków odbędzie 29.03.2019 o godz. 18.00 w remizie w Łomazach.

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie porządku zebrania.

Czytaj więcej...