Ferie Zimowe 2020

ferie 2020Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach
i Gminna Biblioteka Publiczna
zapraszają
do uczestnictwa w programie przygotowanym na
Ferie Zimowe 2020

 

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

lomazy

Zgodnie z uchwaloną 19 lipca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 r. mieszkańców gmin obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz.2010) wprowadza się BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW.

Czytaj więcej...

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

weterynarz lomazyWirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 — nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Czytaj więcej...

„Echo Studzianki”

studzianka lomazyW połączonym 41 i 42 numerze kwartalnika Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka „Echo Studzianki” prezentujemy wspomnienia z okresu II wojny światowej autorstwa Bronisława Józefaciuka pochodzącego ze Studzianki. Ponadto publikujemy relację Barucha Goldszera, jedynego Żyda ocalałego z masakry, która miała miejsce w połowie sierpnia 1942 r. w lesie Hały koło Łomaz.

Czytaj więcej...

Wyroby pirotechniczne

Zgodnie z rozporządzeniem porządkowym Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2019 r., w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

Zakaz, ten obowiązuje od dnia 24 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.