Ogłoszenie - jabłka

lomazyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że codziennie w godz. od 9ºº do 11ºº począwszy od dnia 18 listopada 2015 r. do wyczerpania zapasów w Remizie Strażackiej w Łomazach przy ul. Małobrzeskiej będą wydawane bezpłatnie jabłka dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu:

Czytaj więcej...

Święto Niepodległości w Huszczy

swieto niepodleglosci huszcz8 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej w Huszczy odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości Polski. W tym roku w sposób szczególny uczczono to narodowe święto. W związku z setną rocznicą przemarszu Legionów przez Podlasie Rok 2015 został ustanowiony przez radę powiatu bialskiego rokiem Legionów Polskich. Głównym punktem obchodów było odsłonięcie popiersia Józefa Piłsudskiego.

Czytaj więcej...

Łomaskie Strony nr 49

lomaskie stronyW aktualnym numerze, oprócz tradycyjnego zestawu wieści z Urzędu Gminy, dwustronne fotorelacje z tegorocznych dożynek oraz jubileuszowych obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Łomazach, obiecane relacje młodzieży z letnich obozów, a także, niejako podsumowujący 30-lecie Niwy, okolicznościowy tekst autorstwa jej prezesa Andrzeja Lubańskiego.

Na ostatniej stronie bonus dla podróżujących do Białej Podlaskiej busami.

Łomaskie strony nr 49
 

"Echo Studzianki"

studz logUkazał się 25 numer kwartalnika "Echo Studzianki". W swoich założeniach skupia się na odkrywaniu i popularyzowaniu historii miejscowości Studzianka.
Na łamach numeru „ES” prezentujemy też obszerne sprawozdanie z tegorocznego spotkania z kulturą tatarską i regionalną w Studziance. Piszemy również o wakacyjnych spływach kajakowych rzeką Zielawą, Podsumowujemy też akcję „Wakacje z łukiem”.

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

lomazyRealizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach od 28 października do 9 listopada 2015 roku zostały przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Czytaj więcej...

„Ocalić od zapomnienia”

studz logStowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka oraz mieszkańcy Studzianki zapraszają serdecznie wszystkich do Studzianki do świetlicy w dniu 7 listopada na godzinę 17.00 na II Przegląd Pieśni Biesiadnej i Patriotycznej „Ocalić od zapomnienia”.

 

Czytaj więcej...