Mikołajkowy Turniej Taekwon-Do

mmt lomazyBlisko 200 uczestników zebrało się w dniu 3 grudnia 2016 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Łomazach na Mikołajkowym Turniej Taekwon-Do.Zawody otworzyła pani Alina Lewczuk wicedyrektor szkoły. Członkowie Akademii Taekwon-Do VIRTUS oraz wszystkie chętne dzieci z oddziałów przedszkolnych w Łomazach miały możliwość spędzenia prawie czterech godzin na zabawie i sportowej rywalizacji.

Czytaj więcej...

Akcja kurierska

lomazy28 listopada b.r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się szkolenie pracowników urzędu, a także mieszkańców gminy powołanych do akcji kurierskiej.

Tematem szkolenia była Akcja Kurierska, której celem jest pomoc uprawnionym organom wojskowym w uzupełnieniu etatowych potrzeb jednostek wojskowych, polegającym na dostarczeniu wezwań żołnierzom rezerwy zamieszkałym na terenie gminy lub rozplakatowaniu obwieszczeń w tej sprawie.

Czytaj więcej...

Podsumowanie akcji ekologicznej „Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy”

W dniach od 3.10.2016r. do 21.10.2016r. przy aktywnym wsparciu dyrekcji, nauczycieli i rodziców odbywała się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznegoi elektronicznego na rzecz Zespołu Szkół w Łomazach.

Organizatorem akcji była firma Green Office Ecologic, Przedsięwzięcie miało na celupodnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na temat elektroodpadówi odzysku surowców wtórnych.

Czytaj więcej...

Mikołajkowy Turniej Taekwon-Do

VIRTUS LomazyJuż 3 grudnia (sobota) 2016 r. w Łomazach odbędzie się Mikołajkowy Turniej Taekwon-Do. W turnieju mogą wziąć udział wszyscy członkowie Akademii Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach oraz wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice zadeklarowali się do wzięcia udziału. Każdy uczestnik otrzyma niepowtarzalną niespodziankę.

Czytaj więcej...

Dodatkowa pomoc dla rolników

luw lomazyInformujemy, że w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r. rolnicy poszkodowani w wyniku suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania, gdy szkody w uprawie wynoszą co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych mogą składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioski o udzielenie pomocy finansowej na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronach internetowych przez nią administrowanych.