Zmodernizowana remiza w Łomazach została oficjalnie oddana do użytku

remont remizyZmodernizowana remiza w Łomazach została oficjalnie oddana do użytku 17 października w Łomazach dokonano oficjalnego otwarcia i oddania do użytku przebudowanej i zmodernizowanej remizy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. To wielki dzień dla strażaków ochotników, ponieważ nowoczesny obiekt daje im samym przestrzeń do rozwijania działalności, a dodatkowo zapewni miejsce spotkań dla innych organizacji funkcjonujących na tym terenie.

 

Czytaj więcej...

Odsłonięcie tablicy

Plakat stadion Wójt Gminy Łomazy oraz GLKST NIWA
zapraszają na odsłonięcie tablicy z okazji nadania imienia Ryszarda Rybickiego
Gminnemu Stadionowi Sportowemu w Łomazach 

 06.11.2022 r. o godz. 10:30 na Stadionie w Łomazach

 

 

XXXI sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXXI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.

Czytaj więcej...

Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Łomazy

W związku z Poleceniem Wojewody Lubelskiego przedkładamy Państwu informacje na temat ewentualnego wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, jego dawkowania oraz punktów zlokalizowanych na terenie naszej gminy, które będą tę substancję dystrybuować w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.


Plany związane z wydawaniem tabletek jodku potasu mają obecnie wyłącznie charakter prewencyjno-informacyjny.

Informacja