LOKALNY SUKCES-CIESZĄ SIĘ DZIECI

fio huszcza1W dniu 09 czerwca 2017r. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Huszczy odbyło się spotkanie grupy nieformalnej „Razem dzieciom” oraz chętnych do współpracy mieszkańców wsi Huszcza. W spotkaniu uczestniczyły także koordynator i patron projektu. Podczas spotkania omówiono cele, zadania i etapy działań zawartych w projekcie dofinansowanym ze środków „Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”.

fflifio

Spotkanie było organizacyjne, niezbędne do realizacji projektu. Wyznaczono osoby do zakupu sprzętu na nowy plac zabaw. Ustalono terminy spotkań remontowych tj.: oczyszczanie i malowanie starych sprzętów, przygotowanie terenu poprzez jego wyrównanie oraz wycięcie niepotrzebnych drzew i krzewów, skoszenie trawy, wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw. Wszystkie działania mają się odbyć do 25 czerwca, gdyż na ten dzień zaplanowano piknik rodzinny „Moja rodzina fajna jest”. Na spotkaniu omówiono program pikniku, catering, współpracę z lokalnymi organizacjami, patronatem medialnym i innymi ważnymi sprawami dotyczącymi imprezy środowiskowej.