Rolnicy nie muszą już trzymać kur w zamknięciu

Minister złagodził obostrzenia. Kury, kaczki i inne ptaki w gospodarstwie nie muszą być już trzymane w zamknięciu. Rolnicy muszą jednak pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu paszy i zakładaniu w kurniku odzieży ochronnej i obuwia ochronnego.W dalszym ciągu obowiązuje zakaz pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Mrirw