Huszcza Pierwsza

Sołtys – Tomasz Hołownia
Telefon: 83 341 82 39

Rada Sołecka:
Małgorzata Rudzka
Piotr Hołownia
Renata Hołownia
Elżbieta Moszkowska

Liczba mieszkańców (na dzień 30 czerwca 2015 r.) – 305
Ewidencyjny numer obrębu: 0004