Ogłoszenie

krus lomazyKierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej zaprasza rolników z gminy Łomazy na spotkanie, które odbędzie się 14 lutego 2017 r. w remizie OPS Łomazy o godz. 10.00.

W trakcie spotkania przedstawiciele KRUS omówią:

- Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (z mocy ustawy i ubezpieczenie na wniosek).

Czytaj więcej...

Informacja

lomazyUrząd Gminy w Łomazach informuje, że w związku z przejęciem przez Gminę obowiązku utrzymania sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Łomazy będą dokonywać odczytu stanów z wodomierzy oraz przekazywać umowy na dostawę wody celem podpisania i dostarczenia do UG (pokój nr 21).

 

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie wejścia upoważnionym pracownikom na posesję i dokonania w/w czynności.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

lomazyDziałając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) Wójt Gminy Łomazy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

uglomazy.bip.lubelskie.pl

Zwrot podatku akcyzowego

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Łomazy, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 

Czytaj więcej...

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy

wybory gmina lomazyWójt Gminy Łomazy uprzejmie informuje, że Zarządzeniem Nr 144/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku została rozpoczęta procedura wyboru Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy Łomazy I kadencji. Zarządzenie określa kalendarz wyborczy, a także druki obowiązujące w w/w wyborach.

Czytaj więcej...

Sportowe Ferie Zimowe 2016/2017 z ULKS NIWKA

W okresie ferii zimowych roku szkolnego 2016/2017 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach zorganizował nieodpłatne zajęcia sportowe adresowane do uczniów i absolwentów Naszej szkoły. Zajęcia przeprowadzono w godzinach przedpołudniowych w dniach 16-20.01.2017 oraz 23.01.2017. Zainteresowani uczniowie korzystali z ulubionych form aktywności ruchowej.

Czytaj więcej...

Zatrudnij się sam!

plakat projektu zmniejszonyFirma CONSULTOR Sp. z o.o. w dniach 30.01.2017- 17.02.2017r. planuje rekrutacje do projektu „Zatrudnij się sam!”. Projekt prowadzony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Podziałania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości . W ramach naboru wniosków przyznawane będą dotacje na uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...