Ogłoszenie o odbiorze folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

lomazy

Urząd Gminy Łomazy informuje, że rozpoczyna się realizacja zadania pt. „Odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rolnicy, którzy złożyli wniosek o odbiór odpadów z gospodarstw rolnych będą zobowiązani do dostarczenia we własnym zakresie folii rolniczej, sznurków, siatek, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag.

Czytaj więcej...

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych

Logo ARiMRProducenci rolni poszkodowani w wyniku wystąpienia w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli od 16 do 30 czerwca br. składać do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łomazy

herb gminyGmina Łomazy przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030 (GPR). Celem badania w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów (zdegradowanych i rewitalizacji) gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze tych obszarów.

Czytaj więcej...

Dodatek osłonowy

Herb GminyPrzypominamy, wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach najpóźniej do 31 października 2022 roku.

 

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

Czytaj więcej...