Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej

100 lecie szkoły ŁomazyZłoty jubileusz skłania do zadumy i stanowi przyczynę głębokich refleksji nad mijającym czasem. 100-lecie szkoły to doniosłe wydarzenie, to młodość kilku pokoleń będąca okazją do wspomnień, które na zawsze pozostają w pamięci, czas je porządkuje, dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. M. Proust pisał, że „przeszłość jest zamknięta w miejscach i przedmiotach, a gdy znajdziemy się tam, gdy je odnajdziemy – oswobodzone wspomnienia zwyciężają czas i wracają, aby żyć z nami”.

Czytaj więcej...

V Popołudnie Seniora w Studziance

bal seniora studzianka łomazyW sobotę 24.10.2015 roku w świetlicy w Studziance odbyło się V Popołudnie Seniora. Przedsięwzięcie organizowane przez Radę Sołecką miejscowości Studzianka, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka przy wsparciu Urzędu Gminy w Łomazach w ramach realizacji zadania „Integracja w Studziance. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 seniorów i emerytów ze Studzianki oraz zaproszeni goście w osobach Wójta Gminy Łomazy i proboszcza parafii Łomazy.

Czytaj więcej...

Laureat konkursu „Razem dla serca”

tobiasz kapczuk huszcza razem dla sercaSzkoła Podstawowa w Huszczy włączyła się w realizację projektu „Razem dla serca” realizowanego przez powiat bialski dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.
Uczniowie klas młodszych pod kierunkiem Danuty Nazarewicz wzięli udział w prozdrowotnym konkursie plastycznym „ Aktywnie i zdrowo”. W tej kategorii wpłynęło , aż 148 prac plastycznych z 31 placówek oświatowych.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach

UGRealizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łomazy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Czytaj więcej...

Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie informuje, że w trosce o poprawę jakości usług będzie kontynuowane płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach Szymanowo, Lubenka, Koszoły, Huszcza Pierwsza, Huszcza Druga, Kopytnik i Stasiówka, które zostanie przeprowadzone w dniach od 3 do 27 listopada 2015 r.

Czytaj więcej...

Unieszkodliwienie odpadów azbestowych

UGUrząd Gminy Łomazy informuje, że w dniach 02.11.2015 – 27.11.2015r. rozpocznie się nabór wniosków na 2016r. do projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” realizowanego w ramach szwajcarsko – polskiego programu współpracy.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. (83) 3417076.

Wniosek