Unieszkodliwienie odpadów azbestowych

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że w dniach 18-29 kwietnia 2016r. zostanie przeprowadzony uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowany na dachach oraz posesjach, nabór dotyczyć będzie jedynie wniosków od osób fizycznych.

Czytaj więcej...

Marka Lubelskie

marka lubelskie lomazyUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków do programu Marka Lubelskie. Celem programu jest promocja produktów i usług wytwarzanych lub świadczonych przez zarejestrowanych na terenie Województwa Lubelskiego przedsiębiorców.

Nabór trwa do dnia 31 marca 2016 r.

www.marka.lubelskie.pl

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta

lomazyDrodzy Mieszkańcy,

Gmina Łomazy jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Czytaj więcej...

Dopłaty bezpośrednie w 2016 roku

arimr lomazyAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Białej Podlaskiej i Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Zespół Doradztwa Rolniczego w Wisznicach zapraszają na szkolenie „Dopłaty bezpośrednie w 2016 roku – zasady wypełniania wniosków. Wybrane działania PROW 2014 2020”.

Szkolenie odbędzie się 22.03.2016 r. w OSP Łomazy o godz. 9.00

Więcej informacji o szkoleniu 601 714 884

Spotkanie informacyjne

500 plus lomazyWójt Gminy Łomazy zaprasza osoby zainteresowane programem 500+ na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 22.03.2016 roku (wtorek) o godz. 900 w remizie strażackiej w Łomazach.