„Migajmy razem”

migajmy razem lomazy

Polska Rada Języka Migowego z inicjatywy środowiska osób głuchych i niedosłyszących opracowała plakat „Migajmy razem” dotyczący stosowania języka migowego.

 

 

BLGD - szkolenie

blgd lomazyBialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z podpisaniem Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność rozpoczyna wdrażanie LSR w powiecie bialskim. Pierwszy nabór wniosków został zaplanowany na koniec października 2016 r.

Czytaj więcej...

Cmentarz tatarski w Studziance będzie restaurowany

We wrześniu wolontariusze Fundacji Dziedzictwa Kulturowego z Warszawy oraz Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka wspólnie oczyszczą teren cmentarza tatarskiego w Studziance i zinwentaryzują zachowane na nim nagrobki. Będzie to pierwszy etap przygotowawczy do planowanych w następnych latach prac konserwatorskich przy unikatowym w skali Polski zabytku.

Czytaj więcej...

Profilaktyka Po Lubelsku

pplLubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców realizuje cykl akcji profilaktycznych pod hasłem PROFILAKTYKA PO LUBELSKU. Inauguracyjna odbyła się 22 września w roku ubiegłym. Kolejna będzie miała miejsce 22 września 2016. Jest to Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla producentów mleka redukujących dostawy

O pomoc unijną będą mogli wnioskować producenci mleka, którzy zmniejszą dostawy do podmiotów skupujących. Realizacja mechanizmu rozpocznie się w drugiej dekadzie września 2016 r. w Agencji Rynku Rolnego. Kwota przewidziana dla całej wspólnoty europejskiej wynosi 150 mln euro.

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz.446/ z w o ł u j ę XV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

Tatarski Turniej Łuczniczy

studzianka lomazyStowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka zaprasza w sobotę 17 września 2016 roku o godz. 15:00 na ósmy Tatarski Turniej Łuczniczy. Odbędzie się on przy świetlicy w Studziance. Rywalizacja miłośników łucznictwa będzie podsumowaniem tegorocznych warsztatów łuczniczych w Studziance.

Czytaj więcej...