Akcja "Święty Mikołaj"

mikolajUrząd Gminy we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas i ludźmi dobrej woli organizuje akcję „Święty Mikołaj”, której celem jest przygotowanie prezentów świątecznych dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej gminy. Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o przyłączenie się do tego przedsięwzięcia i pomoc najmłodszym.


W niedzielę 4, 11 i 18 grudnia w kościele będzie można wrzucić do pudełka słodycze i nowe zabawki. Przyłącz się do akcji i pomóż nam wywołać uśmiech na twarzy najmłodszych!

Podsumowanie projektu ekologicznego „Na ratunek przyrodzie”

zespol lomazy24 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Łomazach odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego od września 2016 r. projektu ekologicznego „Na ratunek przyrodzie”. Projekt ten był finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminy Łomazy, a całkowity koszt realizacji zadań wyniósł 5000 zł.

Czytaj więcej...

Bezpłatne zajęcia z j. angielskiego i komputerowe

lomazy24 mieszkańców naszej Gminy w ramach Projektu „ Akademia kompetencji ICT i językowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś 12: EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE, Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych uczestniczy w kursie z języka angielskiego poziom A2 (120 godz. (30 dni/4 godz.)) i szkoleniu komputerowym (100 godz. (25 dni/4 godz.)).

Czytaj więcej...

„Czysta energia w Gminie Łomazy" - Informacja

lomazyW związku ze zbliżającym się terminem, wynikającym z zawartych umów, wpłat wkładu własnego na montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów c.o., prosimy Państwa, o niedokonywanie tych wpłat do czasu rozpatrzenia wniosku aplikacyjnego przez Urząd Marszałkowski. O konieczności dokonywania wpłat poinformujemy Państwa kolejnym ogłoszeniem.

Patriotycznie i biesiadnie w Studziance

studzianka lomazyPo raz trzeci w Studziance odbył się Przegląd Pieśni Biesiadnych i Patriotycznych „Ocalić od zapomnienia”. Impreza zorganizowana została 19 listopada 2016 roku w miejscowej świetlicy przez mieszkańców Studzianki i Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka.

Czytaj więcej...

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wojewoda Lubelski informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 roku w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...