Akcja „Zostań Świętym Mikołajem” w gminie Łomazy

Dzięki staraniom i wspólnemu wysiłkowi wielu ludzi po raz kolejny z sukcesem zakończyła się w gminie Łomazy akcja „Zostań Świętym Mikołajem”, której inicjatorką jest Aleksandra Rudzka-Dziekan. Wspólnie udało nam się spełnić marzenia 22 dzieciom. Pomysłodawczyni akcji składamy ogromne podziękowania.

 

Czytaj więcej...

W ferie w podróż do przeszłości!

Drodzy uczniowie,

w czasie ferii zimowych, na podstawie obowiązujących obostrzeń, zmuszeni jesteście do pozostania w domach. W tym celu przedstawiamy propozycję spędzenia czasu wolnego.

Jeśli nie teraz, to kiedy byłby lepszy moment na wzajemne opowiadanie historii, oglądanie zdjęć, wspomnienia na które wcześniej nie było czasu?

Czytaj więcej...

Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wspaniałego czasu spędzonego w atmosferze  domowego ciepła, życzliwości i zrozumienia.

Niech cud narodzin Bożej Dzieciny da siłę̨ nam wszystkim i nadzieję na królowanie dobra w rodzinie i pracy, a opłatek i dzielenie się̨ nim będzie  wyrazem miłości, pamięci, tęsknoty i troski o najbliższych i bliźniego.

Niech nadchodzący Nowy 2021 Rok będzie czasem powrotu do normalności, spełnienia marzeń́ i realizacji zamierzonych celów oraz obfitował w zdrowie i życzliwość.

Wójt Gminy Łomazy                                             Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czyżewski  z Pracownikami                                   Andrzej Wiński  z Radą Gminy        

 

Ogłoszenie

W sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2021 w zakresie: 1. Upowszechniania sportu masowego poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnianie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży 2. Upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców profesjonalnych i amatorów, imprez sportowo-rekreacyjnych.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021

Działając na podstawie art. 13 i art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Nr XVII/131/20 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Wójt Gminy Łomazy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

Ogłoszenie

APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń — nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

Czytaj więcej...