Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Logo ARiMRW terminie od 11 marca do 31 grudnia 2021r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Wsparcie takie może być związane z odtworzeniem zniszczonych składników gospodarstwa, bądź z odtworzeniem potencjału produkcji rolnej w gospodarstwie przez realizację inwestycji niezwiązanej z produkcją świń.

Czytaj więcej...

Odblaskowe kamizelki dla uczniów szkół funkcjonujących w gminie Łomazy

spotkania uczniów z dzielnicowym Komisariatu PolicjiWszystkim uczniom Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach oraz Szkoły Podstawowej w Huszczy w gminie Łomazy przekazano kamizelki odblaskowe, których zakup został zrealizowany z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

24 lutego br. odbyły się spotkania uczniów z klas I-III z dzielnicowym Komisariatu Policji w Wisznicach aspirantem sztabowym p. Januszem Kosowskim w sprawie zasad bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...

Honorowy Dawca Krwi zasłużony dla Zdrowia Narodu pochodzi z Gminy Łomazy!

W lutym 2021 r. Radny Gminy Łomazy Leszek Firysiuk został odznaczony przez Ministra Zdrowia medalem Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Pan Leszek przez 40 lat jest honorowym dawcą krwi i był inicjatorem akcji oddawania krwi w mobilnych punktach podczas pikników rodzinnych w Łomazach.