Aktywny samorząd w 2021 roku

PCPR - LogoZarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, umożliwiający kontynuowanie programu.
Fundusz ponownie zagwarantował bardzo wysoki budżet na realizację programu!
W bieżącym roku wynosi on 189,62 mln zł (w 2020 roku wynosił 180,79 mln zł).

Więcej na stronie PCPR

 

Przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego

 Wóz strażacki RangerW niedzielę 14 marca br. na placu przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach miało miejsce oficjalne przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego marki Ford Ranger4x4 dla łomaskich strażaków.

Uroczystość otworzył Jerzy Czyżewski, witając jednocześnie zaproszonych gości w osobach.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

Herb GminyZgodnie z artykułem 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy Łomazy 27 listopada 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w § 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, określający cele, zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki

Urząd Pracy - LOGOWójt Gminy Łomazy informuje o możliwości odbycia przez osoby bezrobotne w Urzędzie Gminy Łomazy stażu finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o zweryfikowanie we właściwym Urzędzie Pracy, czy realnie istnieje możliwość przyznania stażu w okresie od kwietnia 2021 r.

Czytaj więcej...

Sprzątanie rzeki Zielawy

Logo - czysta rzekaStowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka i Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski zapraszają do udziału w sprzątaniu rzeki Zielawy oraz jej okolicy w ramach ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka.

Tegoroczne wydarzenie jak podają Organizatorzy ma za zadanie „zaangażować wszystkich, którzy widzą potrzebę i czują odpowiedzialność za poprawę stanu środowiska naturalnego, do podejmowania natychmiastowych, konkretnych i wymiernych działań pro środowiskowych".

Czytaj więcej...

XX sesja Rady Gminy Łomazy

herb Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę XX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Czytaj więcej...