LODR - praca zdalna

logo_lodrLubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli doradca PZDR Wisznice Małgorzata Meleszczuk informuje, że Wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie, rolnośrodowiskowe, dobrostanowe zwierząt, inne wnioski (np. restrukturyzacja małych gospodarstw) odbywa się zdalnie, czyli telefonicznie i on-line, bez możliwości kontaktu bezpośredniego codziennie w godz. 8.00-16.00. 

Czytaj więcej...

Tarcza 2.0

Logo ZUSSzanowni Państwo,

W sobotę, 18 kwietnia, weszły w życie nowe regulacje w ramach Tarczy Antykryzysowej – tzw. Tarcza 2.0. Zmiany dotyczą m.in. podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek płaconych do ZUS oraz świadczenia postojowego.

Najnowsze informacje, wyjaśnienia, wzory formularzy oraz przykłady są publikowane na stronie internetowej ZUS.

www.zus.pl

Dopłaty 2020 - nowy termin składania oświadczeń

Logo ARiMRZe względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Pierwotnie termin na złożenie oświadczenia kończył się 15 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...

Co kryje szafa babci?

Zielone logo i napis Związek Harcerstwa Polskiego Drogi Mieszkańcu Gminy Łomazy!
Wolontariuszki do tej pory uszyły ok. 500 szt. maseczek. Maseczki są przekazywane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie następnie bezpłatnie dystrybuowane mieszkańcom gminy. Na początku akcji materiał potrzebny do szycia maseczek przekazała gmina. Obecnie brakuje materiału do dalszej pracy, dlatego Próbna Gromada Zuchowa oraz 1 Drużyna Harcerska w Łomazach zwracają się z prośbą o pomoc w dostarczeniu potrzebnych materiałów.

 

Czytaj więcej...

Targowisko w Łomazach jest otwarte!

lomazy

Targowisko w Łomazach jest otwarte dla sprzedawców towarów rolno-spożywczych.

 

 Bardzo prosimy wszystkich sprzedawców oraz kupujących o zachowanie wszelkich zasad ostrożności!

 

 

 

Informacja Wójta Gminy Łomazy dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

lomazyDo dnia 31 grudnia 2020 r. właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) oraz przydomową oczyszczalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy Łomazy.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków .

Czytaj więcej...