Międzywojewódzkie Mistrzostwa

VIRTUS LomazyW dniu 7 kwietnia 2019 r. rozegrały się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików, które odbyły się w Lubartowie.
Reprezentanci Akademii Taekwon-Do VIRTUS w Łomazach spisali się wzorowo w każdej kategorii wiekowej.

Czytaj więcej...

Szkolenie BHP w rolnictwie

lomazyUrząd Gminy Łomazy informuje, że szkolenie organizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „ REGIONY” „BHP w rolnictwie odbędzie się w ostatnim tygodniu kwietnia.
Dokładny termin szkolenia zostanie podany na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej urzędu oraz drogą sms.
Zapisy rolników u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy w Łomazach pod numerem tel. (83) 3417076

Nabór ankiet dotyczących budowy instalacji solarnych

lomazySzanowni Państwo! Gmina Łomazy zamierza podjąć staranie o uzyskanie dofinansowania projektu związanego z budową instalacji służących do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Wzmożenie działań prewencyjnych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej realizując polecenie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, który po analizie zdarzeń (pożarów) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w wyniku, których nastąpił zgon użytkowników, stwierdzając ich znaczny wzrost zwraca się z prośbą o podjęcie wszechstronnych działań zmierzających do ograniczenia ofiar śmiertelnych w pożarach budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej...

Rolniku NIE ZABIJAJ NAS

Akcja pszczołyPszczoły


„Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko 4 lata życia”

Albert Einstein

Seniorzy z Klubu Seniora w Zamościu

zamoscSeniorzy z Gminy Łomazy w ramach projektu uczestniczyli w zorganizowanej 3 kwietnia 2019 roku wycieczce do Zamościa. Trasa turystyczna przygotowana przez przewodnika rozpoczynała się od Rynku Solnego - jednego z trzech rynków zamojskiego Starego Miasta, który do 1942 roku pełnił rolę placu targowego. Jego nazwa pochodzi od soli sprowadzanej z Wieliczki i z Rusi, składowanej tu w pierwszych latach funkcjonowania miasta.

Czytaj więcej...