Wakacje w Gminie Łomazy

wakacje2020Zapraszamy na wakacje w Gminie Łomazy

 

LIPIEC
01.07.2020 – Kino plenerowe w Łomazach
02.07.2020 – godz. 11.00 – 14.00 - ,,Spotkanie pod chmurką’’ - rozgrywki gier planszowych

Czytaj więcej...

Wybitny teolog został pochowany w Kodniu

Wacław HryniewiczWspomnienie
Zmarł o. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz oblat pochodzący z Łomaz. Ze względu na jego ostatnią wolę, został pochowany w Kodniu. Był cenionym teologiem, ekumenistą i specjalistą w dziedzinie teologii prawosławnej. Opublikował wiele artykułów i książek, poświęconych drodze do jedności chrześcijaństwa.

Czytaj więcej...

„Klasa” Fundacji BNP Paribas

"Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

Czytaj więcej...

WÓJT GMINY ŁOMAZY – GMINNY KOMISARZ SPISOWY

WZÓR plakat rachmistrz 3 wersje 2na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 10 września 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1128) ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Do przeprowadzenia spisu na terenie Gminy Łomazy zaangażowanych zostanie 3 rachmistrzów terenowych.

Czytaj więcej...

WYBORY PREZYDENTA RP 2020 - zgłoszenia kandydatów do OKW

wybory gmina lomazyInformuję, że zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Łomazy w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. przez pełnomocników wyborczych lub osoby upoważnione mogą być dokonywane także drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12 czerwca 2020 r.

Oryginały zgłoszeń należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy.


Informuję, że do pracy w komisji wyborczej można zgłosić się samodzielnie. Te osoby będą brane pod uwagę przy uzupełnianiu składów komisji w przypadku rezygnacji członka komisji lub innych zdarzeń losowych.

/-/ Pełnomocnik Wyborczy

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

wybory gmina lomazy - urnaZaświadczenie o prawie do głosowania

Informacja o głosowaniu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania .
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim może głosować w dowolnym obwodzie głosowania .Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców(tj. zameldowany na pobyt stały lub jest wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek), najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów. tj.do 26.06. 2020r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Czytaj więcej...

Informacja o dniu wolnym 12 czerwca 2020 r.

lomazy

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Łomazy Nr 96/20 z dnia 1 czerwca 2020 r. na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r., ustalono w Urzędzie Gminy Łomazy 12 czerwca 2020 r. dzień wolny od pracy.

Czytaj więcej...