Podziękowanie za plony

Wójt i Rada Gminy Łomazy informują, że podziękowanie za tegoroczne plony odbędzie się podczas Mszy Św. w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach 25 sierpnia o godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy!

Łomaziaki

lomaziakiŁomaziaki to grupa młodych ludzi – wolontariuszy, która 10 -12 maja 2019 roku wzięła udział w X Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Piosenki Wiosenne Czarowanie w Legionowie. Oczarowani klimatem piosenki harcerskiej i turystycznej, Łomaziaki zapraszają na ognisko i warsztaty festiwalowe Wiosennego Czarowania.

Zapraszamy wszystkich dn. 17.08.2019 o godzinie 19:10
na stadion sportowy przy ul. Sportowej w Łomazach.

Czytaj więcej...

IX sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm./ z w o ł u j ę IX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.

Czytaj więcej...

Biblioteka w Koszołach

biblioteka koszolyStowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” serdecznie zaprasza do korzystania z księgozbioru Biblioteki Szkolnej im. Feliksa Czubli. Biblioteka otwierana jest na życzenie zainteresowanych po kontakcie telefonicznym pod nr 505 414 811.

Dla odwiedzających oferujemy darmowy dostęp do Internetu!

 

 

ZOSTAŃ INŻYNIEREM!

rolnictwo pswZDOBYWAJ FUNDUSZE STRUKTURALNE!
STUDIUJ ROLNICTWO w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
OFERUJEMY CIEKAWE, POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY SPECJALNOŚCI: inżynieria produkcji żywności, behawiorystyka zwierząt, rolnictwo ekologiczne, projektowanie terenów zielonych.

Czytaj więcej...

Rajd Rowerowy dookoła Studzianki

rajd rowerStowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka i Muzeum Wsi Podlaskiej w Studziance zapraszają na Rajd Rowerowy dookoła Studzianki śladami nazw miejscowych.

Wydarzenie rozpocznie się 18 sierpnia 2019 roku.
Start zaplanowano przy świetlicy o godzinie 14:00

Czytaj więcej...

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020

lomazyWniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy Łomazy, I piętro, pokój nr 19 w terminie od 1 września do 15 września 2019r.

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Czytaj więcej...