Ogłoszenie w sprawie szacowania strat spowodowanych m. in. przymrozkami wiosennymi

lomazyWójt Gminy Łomazy przypomina, że w przypadku wystąpienia na terenie gminy Łomazy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolnicy mogą składać oświadczenia o poniesionych stratach celem dokonania oszacowania przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Lubelskiego niezwłocznie, po wystąpieniu ww. zjawiska. Szczegółowe informacje tel.: 833417076

VII sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm./ z w o ł u j ę VII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Czytaj więcej...

Ankietowe badania rolne

Od wielu lat prowadzone są rolnicze badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach rolnych. W związku z tym Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o poświęcenie czasu naszym pracownikom i udzielenie informacji.

Ankieta
http://form.stat.gov.pl

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM KLUBU!

Plakat KIS TłokaStowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „TŁOKA” przy współpracy z Urzędem Gminy Łomazy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomazach zaprasza do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej.
Jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Łomazy i chcesz bezpłatnie:

          • uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe
          • skorzystać z poradnictwa specjalistycznego
          • uczestniczyć w różnorodnych formach edukacji
          • aktywnie i twórczo spędzić czas wolny

Czytaj więcej...

Targi Technologii Cyfrowych

zaproszenie na targi technologii cyfrowej230 maja w Białej Podlaskiej odbędzie się III edycja Bialskich Targów Technologii Cyfrowych organizowanych przez JB Multimedia przy współudziale Katedry Nauk Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej oraz Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Czytaj więcej...

VII sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm./ z w o ł u j ę VII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Czytaj więcej...